Cēsu putnu saraksts

Novēroto sugu skaits līdz 09.07.2015.:

Cēsu pilsētas teritorijā – 152

Lauciņu karjera apkaimē – 131

No balkona Loka ielā – 86

„Putni ir vienmēr un visur”. Šī Kaspara Funta devīze 2012. gada sākumā, kad sāku aizrauties arputnu iepazīšanu un vērošanu, šķita esam ļoti trāpīga. Tomēr ar laiku nācās apjaust, ka ne jau visasputnu sugas visur un vienmēr ir sastopamas. Ar laiku radās vēlme noskaidrot – cik tad īsti putnusugu būtu iespējams ieraudzīt vai sadzirdēt, neizejot no Cēsu pilsētas administratīvajām robežām.Trīsarpus gadu laikā (26.02.2012. – 09.07.2015.) no Latvijā līdz šim konstatētās 361 putnu sugas, Cēsīs esmu novērojis 152. Tas ir daudz vai maz – spriediet paši. Jāņem vērā, ka Latvijas putnu sugu sarakstā netrūkst tādu sugu, kas mūsu valstī novērotas tikai vienu reizi vai arī šeit novērotas tikai pirms 1950. gada. Tāpat diezgan bezcerīgi Cēsīs būtu novērot Latvijas sarakstā esošās jūras putnu sugas, jo jūru nevaram saskatīt pat no Jāņa baznīcas torņa… Bet nu dažādi brīnumi mēdz notikt, jātur tik acis vaļā!

Pārskatāmības labad Cēsīs novēroto putnu saraksts sakārtots sistemātiskā secībā (pēc Clements Checklist of the Birds of the World, 6th Edition). Sarakstā norādīts pirmā novērojuma datums un vieta. 2015. gadā sarakstam piepulcētās sugas iekrāsotas sarkanā krāsā. Putnu pasugas norādītas tikai gadījumos, ja konkrētajai sugai tās novērotas vairākas. 98% no Cēsīs novērotajām putnu sugām ir vai nu nofotografētas, vai ieskaņotas.

Paralēli Cēsu putnu sarakstam veidoju arī pārplūdušajā Lauciņu dolomīta karjerā un tā tuvākajā apkārtnē novēroto putnu sugu sarakstu. Šo vietu pirmo reizi apmeklēju 2012. gada 28. aprīlī. Redzot, ka šī ir viena no labākajām putnošanas vietām Cēsīs, pēc kāda gada radās vēlme noskaidrot, cik putnu sugas izdosies novērot šajā 0,5 km2 lielajā (vai mazajā) teritorijā. Lai gan ligzdošanas sezonā un ziemā diezgan garlaicīga, migrācijas periodā gan pavasarī, gan rudenī šī vieta ir sagādājusi dažu labu pārsteigumu. Sugas, kas novērotas Lauciņu dolomīta karjerā un tā tuvākajā apkaimē, atzīmētas ar simbolu *.

Intereses pēc veidoju arī tā saucamo „balkona sarakstu”, kurā tiek iekļautas tās putnu sugas, kuras esmu redzējis vai dzirdējis no dzīvokļa Loka ielā – vai nu skatoties pa logu, vai atrodoties uz kāda no balkoniem. Šīs putnu sugas sarakstā apzīmētas ar simbolu ^.

Saraksta beigās pievienots papildinājums ar tām putnu sugām, kas novērotas Cēsu pilsētas tuvākajā apkaimē (bet ne tālāk kā 2 km no pilsētas robežas), bet pilsētas teritorijā līdz šim nav trāpījušās. Vienvārdsakot – pārliecībai, ka ir vēl uz ko tiekties. Arī citi putnu pazinēji Cēsīs ir novērojuši, piemēram, ziemeļu svilpjus un vakarlēpi, kuru manā sarakstā vēl nav.

Cik tad putnu sugu Cēsīs ir iespējams novērot? – Nav ne jausmas. Tomēr, mēģinot uz šo jautājumu atbildēt, esmu sapratis, ka liela daļa to putnu, kurus kādreiz esmu braucis meklēt citviet, atrodama tepat, Cēsīs.

Autors: SL

Cēsīs novēroto putnu sugu saraksts

1. Taigas sējas zoss (Anser fabalis)* 2014.04.09. Lauciņu karjers

2. Tundras sējas zoss (Anser serrirostris)*^ 2013.10.10. Lauciņu karjers

3. Baltpieres zoss (Anser albifrons)*^ 2013.04.14. Lauciņu karjers

4. Paugurknābja gulbis (Cygnus olor)*^ 2012.05.06. Lauciņu karjers

5. Mazais gulbis (Cygnus columbianus)* 2015.03.31. Lauciņu karjers (pārlido)

6. Ziemeļu gulbis (Cygnus cygnus)*^ 2013.10.11. Loka iela

7. Pelēkā pīle (Anas strepera)* 2015.03.29. Lauciņu karjers

8. Baltvēderis (Anas penelope)* 2012.04.28. Lauciņu karjers

9. Meža pīle (Anas platyrhynchos)*^ 2012.02.27. Avotu ieleja

10. Platknābis (Anas clypeata)* 2012.05.01. Lauciņu karjers

11. Krīklis (Anas crecca)*^ 2012.04.27. Pipariņu vecupe

12. Brūnkaklis (Aythya ferina)* 2013.09.16. Lauciņu karjers

13. Cekulpīle (Aythya fuligula)* 2012.12.23. Gauja pie Mūrlejas

14. Ķerra (Aythya marila)* 2013.09.16. Lauciņu karjers

15. Gaigala (Bucephala clangula)*^ 2012.04.07. Gauja pie Raiskumkroga

16. Mazā gaura (Mergellus albellus)* 2013.10.19. Lauciņu karjers

17. Lielā gaura (Mergus merganser)*^ 2012.04.11. Gauja pie Raiskumkroga

18. Laukirbe (Perdix perdix)* 2012.05.01. Lauciņu karjera apkaime

19. Mežirbe (Bonasa bonasia) 2013.03.25. Cīrulīšu dabas taka

20. Melnkakla gārgale (Gavia arctica)* 2013.10.16. Lauciņu karjers (pārlido)

21. Pelēkvaigu dūkuris (Podiceps grisegena)* 2015.05.01. Lauciņu karjers

22. Cekuldūkuris (Podiceps cristatus)* 2012.05.13. Lauciņu karjers

23. Baltais stārķis (Ciconia ciconia)*^ 2012.04.25. Birzes iela

24. Jūras krauklis (Phalacrocorax carbo)*^ 2013.04.15. Loka iela (pārlido)

25. Zivju gārnis (Ardea cinerea)*^ 2012.05.02. Gauja pie Raiskumkroga

26. Baltais gārnis (Ardea alba)* 2015.04.12. Lauciņu karjers (pārlido)

27. Zivjērglis (Pandion haliaetus)* 2013.10.19. Cīrulīšu dabas taka

28. Ķīķis (Pernis apivorus)^ 2013.05.30. Pārgauja

29. Mazais ērglis (Clanga pomarina)*^ 2013.04.15. Loka iela

30. Klinšu ērglis (Aquila chrysaetos)* 2014.10.17. Lauciņu karjera apkaime

31. Niedru lija (Circus aeruginosus)* 2012.05.31. Mūrlejas iela

32. Lauku lija (Circus cyaneus)*^ 2013.10.17. Lauciņu karjera apkaime

33. Zvirbuļvanags (Accipiter nisus)*^ 2013.04.14. Lauciņu karjera apkaime

34. Vistu vanags (Accipiter nisus)*^ 2012.12.23. Festivāla iela

35. Jūras ērglis (Haliaeetus albicilla)*^ 2013.02.28. Mūrlejas iela

36. Bikšainais klijāns (Buteo lagopus)* 2014.10.16. Lauciņu karjera apkaime

37. Peļu klijāns (Buteo buteo)*^ 2012.10.18. Pārgauja

38. Grieze (Crex crex)*^ 2013.06.15. Lenču iela

39. Dumbrcālis (Rallus aquaticus) 2015.07.02. Pārgaujas vecupes

40. Ormanītis (Porzana porzana) 2015.06.17. Pārgaujas vecupes

41. Ūdensvistiņa (Gallinula chloropus)* 2013.08.13. Lauciņu karjers

42. Dzērve (Grus grus)*^ 2013.04.12. Kronvalda iela (pārlido)

43. Dzeltenais tārtiņš (Pluvialis apricaria)* 2013.10.17. Lauciņu karjera apkaime

44. Ķīvīte (Vanellus vanellus)*^ 2012.05.01. Lauciņu karjera apkaime

45. Upes tārtiņš (Charadrius dubius)*^ 2014.04.20. Lauciņu karjera apkaime

46. Upes tilbīte (Actitis hypoleucos)*^ 2012.04.26. Gauja pie Upes ielas

47. Meža tilbīte (Tringa ochropus)* 2013.05.30. Pārgaujas vecupes

48. Mērkaziņa (Gallinago gallinago)* 2013.10.17. Lauciņu karjers

49. Sloka (Scolopax rusticola)* 2013.04.14. Poruka iela (pārlido)

50. Lielais ķīris (Chroicocephalus ridibundus)*^ 2013.04.12. Lauciņu karjera apkaime

51. Kajaks (Larus canus)*^ 2012.04.28. Lauciņu karjers

52. Sudrabkaija (Larus argentatus)*^ 2012.10.12. Tirgoņu iela

53. Reņģu kaija (Larus fuscus)*^ 2013.04.12. Lauciņu karjera apkaime (pārlido)

54. Upes zīriņš (Sterna hirundo)* 2014.05.16. Lauciņu karjers

55. Mājas balodis (Columba livia)*^ 2012.02.27. Poruka iela

56. Lauku balodis (Columba palumbus)*^ 2012.04.28. Priekuļu iela

57. Parastā ūbele (Streptopelia turtur) 2010.05. Festivāla iela

58. Dzeguze (Cuculus canorus)*^ 2014.04.27. Siļķu mežs

59. Apodziņš (Glaucidium passerinum) 2015.07.08. Benču attekas

60. Meža pūce (Strix aluco) 2013.06.15. Pārgauja

61. Urālpūce (Strix uralensis) 2014.11.20. Cīrulīšu vecupe

62. Ausainā pūce (Asio otus)* 2014.09.08. Lauciņu karjera apkaime

63. Svīre (Apus apus)*^ 2013.05.22. Loka iela

64. Zivju dzenītis (Alcedo atthis) 2009.01.23. Cīrulīšu vecupe

65. Pupuķis (Upupa epops)^ 2014.04.18. Loka ielas dārziņi

66. Tītiņš (Jynx torquilla)*^ 2013.04.17. Lauciņu karjera apkaime

67. Mazais dzenis (Dendrocopos minor) 2012.11.10. Raiskuma līcis

68. Vidējais dzenis (Dendrocopos medius)* 2012.11.24. Pils parks

69. Baltmugurdzenis (Dendrocopos leucotos)* 2012.11.06. Lauciņu karjera apkaime

70. Dižraibais dzenis (Dendrocopos major)*^ 2012.04.11. Pārgaujas iela

71. Trīspirkstu dzenis (Picoides tridactylus) 2012.11.24. Siļķu mežs

72. Melnā dzilna (Dryocopus martius)* 2013.01.12. Raiskuma līcis

73. Pelēkā dzilna (Picus canus)*^ 2013.04.09. Krasta iela

74. Lauku piekūns (Falco tinnunculus)* 2013.04.15. Lauciņu karjera apkaime

75. Bezdelīgu piekūns (Falco subbuteo)*^ 2014.05.17. Loka iela

76. Brūnā čakste (Lanius collurio)* 2012.06.29. Dzirnavu iela

77. Lielā čakste (Lanius excubitor)* 2013.10.05. Lauciņu karjera apkaime

78. Vālodze (Oriolus oriolus)^ 2013.05.30. Pārgauja

79. Sīlis (Garrulus glandarius)*^ 2009.11.14. Loka iela

80. Žagata (Pica pica)*^ 2012.02.26. Loka iela

81. Riekstrozis (Nucifraga caryocatactes) 2012.11.10. Siļķu mežs

82. Kovārnis (Corvus monedula)*^ 2012.03.12. Loka iela

83. Krauķis (Corvus frugilegus)*^ 2012.11.09. Kronvalda iela

84. Pelēkā vārna (Corvus cornix)*^ 2012.02.27. Poruka iela

85. Krauklis (Corvus corax)*^ 2012.10.09. Lauciņu karjera apkaime

86. Lauku cīrulis (Alauda arvensis)*^ 2013.04.14. Birzes iela

87. Sila cīrulis (Lullula arborea)* 2014.09.16. Lauciņu karjera apkaime

88. Krastu čurkste (Riparia riparia)* 2014.06.18. Lauciņu karjera apkaime

89. Bezdelīga (Hirundo rustica)*^ 2013.05.07. Upes iela

90. Mājas čurkste (Delichon urbicum)*^ 2013.04.17. Rūpniecības iela

91. Purva zīlīte (Poecile palustris)*^ 2012.05.31. Cīrulīšu dabas taka

92. Pelēkā zīlīte (Poecile montanus)*^ 2012.10.13. Līgatnes iela

93. Meža zīlīte (Periparus ater) 2013.12.16. Cīrulīšu dabas taka

94. Cekulzīlīte (Lophophanes cristatus) 2012.10.13. Cīrulīšu dabas taka

95. Lielā zīlīte (Parus major)*^ 2009.11.14. Loka iela

96. Zilzīlīte (Cyanistes caeruleus)*^ 2012.02.26. Loka iela

97. Garastīte (Aegithalos caudatus)*^ 2013.01.12. Raiskuma līcis

a. Garastīte (A. c. caudatus)*^ 2013.01.12. Raiskuma līcis

b. Rietumu garastīte (A. c. europaeus) 2014.02.03. Krasta iela

98. Dzilnītis (Sitta europaea)*^ 2012.05.13. Priekuļu iela

99. Mizložņa (Certhia familiaris)* 2012.11.04. Krasta iela

100. Paceplītis (Troglodytes troglodytes)* 2012.04.27. Gaujaslīču vecupe

101. Zeltgalvītis (Regulus regulus)*^ 2012.10.10. Lauciņu karjera apkaime

102. Vītītis (Phylloscopus trochilus)*^ 2013.04.29. Rūpniecības iela

103. Čuņčiņš (Phylloscopus collybita)*^ 2012.04.28. Gaujaslīči

104. Svirlītis (Phylloscopus sibilatrix)* 2013.07.20. Pārgauja

105. Zaļais ķauķītis (Phylloscopus trochiloides) 2013.05.30. Peldu iela

106. Iedzeltenais ķauķis (Hippolais icterina)* 2013.05.22. Lauciņu karjera apkaime

107. Ceru ķauķis (Acrocephalus schoenobaenus)* 2013.05.09. Lauciņu karjera apkaime

108. Krūmu ķauķis (Acrocephalus dumetorum)*^ 2014.05.19. Lauciņu karjera apkaime

109. Purva ķauķis (Acrocephalus palustris)*^ 2013.05.22. Lauciņu karjera apkaime

110. Upes ķauķis (Locustella fluviatilis)^ 2013.06.15. Krasta iela

111. Kārklu ķauķis (Locustella naevia)* 2013.05.22. Lauciņu karjera apkaime

112. Melngalvas ķauķis (Sylvia atricapilla)* 2012.06.30. Lenču iela

113. Dārza ķauķis (Sylvia borin)*^ 2013.05.30. Raiskuma līcis

114. Gaišais ķauķis (Sylvia curruca)*^ 2014.05.16. Lauciņu karjera apkaime

115. Brūnspārnu ķauķis (Sylvia communis)*^ 2012.06.29. Birzes iela

116. Pelēkais mušķērājs (Muscicapa striata)* 2013.05.30. Pārgauja

117. Sarkanrīklīte (Erithacus rubecula)*^ 2012.04.18. Loka iela

118. Lakstīgala (Luscinia luscinia)*^ 2013.05.30. Loka iela

119. Zilrīklīte (Luscinia svecica)* 2013.05.09. Lauciņu karjera apkaime

120. Melnais mušķērājs (Ficedula hypoleuca)* 2013.05.02. Sarkanās klintis

121. Mazais mušķērājs (Ficedula parva)* 2014.05.09. Cīrulīšu vecupe

122. Erickiņš (Phoenicurus phoenicurus)*^ 2013.09.12. Lauciņu karjera apkaime

123. Melnais erickiņš (Phoenicurus ochruros)*^ 2012.04.28. Lauciņu karjera apkaime

124. Lukstu čakstīte (Saxicola rubetra)* 2012.04.30. Lauciņu karjera apkaime

125. Akmeņčakstīte (Oenanthe oenanthe)*^ 2012.05.01. Rūpniecības iela

126. Melnais meža strazds (Turdus merula)*^ 2012.02.27. Maija iela

127. Pelēkais strazds (Turdus pilaris)*^ 2012.05.13. Priekuļu iela

128. Plukšķis (Turdus iliacus)* 2013.04.18. Lauciņu karjera apkaime

129. Dziedātājstrazds (Turdus philomelos)* 2012.05.02. Peldu iela

130. Sila strazds (Turdus viscivorus)* 2012.06.29. Krasta iela

131. Mājas strazds (Sturnus vulgaris)*^ 2012.04.17. Loka iela

132. Peļkājīte (Prunella modularis)*^ 2014.04.06. Lauciņu karjera apkaime

133. Dzeltenā cielava (Motacilla flava)*^ 2012.04.29. Lauciņu karjera apkaime

a. Parastā dzeltenā cielava (M. f. flava)*^ 2012.04.29. Lauciņu karjera apkaime

b. Ziemeļu dzeltenā cielava (M. f. thunbergi)* 2014.05.03. Lauciņu karjera apkaime

134. Baltā cielava (Motacilla alba)*^ 2012.04.26. Upes iela

135. Pļavu čipste (Anthus pratensis)* 2012.04.28. Lauciņu karjera apkaime

136. Koku čipste (Anthus trivialis)* 2013.05.07. Pipariņu mežs

137. Zīdaste (Bombycilla garrulus)*^ 2012.10.10. Loka iela

138. Dzeltenā stērste (Emberiza citrinella)*^ 2012.05.01. Lauciņu karjera apkaime

139. Niedru stērste (Emberiza schoeniclus)*^ 2013.04.14. Lauciņu karjera apkaime

140. Žubīte (Fringilla coelebs)*^ 2012.04.14. Pārgauja

141. Ziemas žubīte (Fringilla montifringilla) 2013.04.18. Blaumaņa bulvāris

142. Svilpis (Pyrrhula pyrrhula)*^ 2012.02.27. Uzvaras bulvāris

143. Mazais svilpis (Carpodacus erythrinus)*^ 2014.05.19. Lauciņu karjera apkaime

144. Zaļžubīte (Chloris chloris)*^ 2012.10.15. Lauciņu karjera apkaime

145. Parastais ķeģis (Acanthis flammea)*^ 2012.04.07. Avotu iela

146. Gaišais ķeģis (Acanthis hornemanni)* 2014.01.06. Loka iela

147. Ķivulis (Spinus spinus)^ 2012.03.11. Loka iela

148. Dadzītis (Carduelis carduelis)*^ 2013.01.03. Loka iela

149. Kaņepītis (Carduelis cannabina)*^ 2012.03.11. Loka iela

150. Dižknābis (Coccothraustes coccothraustes)*^ 2012.04.11. Pārgaujas iela

151. Mājas zvirbulis (Passer domesticus)^ 2012.02.27. Dzintara iela

152. Lauku zvirbulis (Passer montanus)*^ 2012.09.29. Loka iela

Cēsu tuvākajā apkaimē novērotās putnu sugas

1. Baltvaigu zoss (Branta leucopsis) 2013.07.23. Zīparkalna lāma, Drabešu pag.

2. Melnais stārķis (Ciconia nigra) 2013.04.16. Bušugrava, Priekuļu pag.

3. Lielā tilbīte (Tringa nebularia) 2013.07.15. Zīparkalna lāma, Drabešu pag.

4. Purva tilbīte (Tringa glareola) 2013.07.15. Zīparkalna lāma, Drabešu pag.

5. Kuitala (Numenius arquata) 2013.04.16. Priekuļu lauki, Priekuļu pag.

6. Trulītis (Calidris minuta) 2013.08.11. Zīparkalna lāma, Drabešu pag.

7. Gugatnis (Philomachus pugnax) 2013.07.18. Zīparkalna lāma, Drabešu pag.

8. Klusais ķauķis (Iduna caligata) 2014.06.21. Priekuļu pag.

Cēsīs novēroto putnu sugu saraksts docx.

Cēsu tuvākajā apkaimē novērotās putnu sugas docx.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s