Cēsu putnu saraksts

Novēroto sugu skaits līdz 01.02.2022.:

Cēsu pilsētas teritorijā – 199

Lauciņu karjera apkaimē – 173

No balkona Loka ielā – 133

Ar putnu vērošanu un fotografēšanu sāku aizrauties 2012. gada sākumā, un jau drīz pēc tam sapratu, ka uz Cēsīm un Cēsu novadu citi putnotāji nebrauc, jo ne šeit kādas izcilas putnošanas vietas, ne putnu sugas, kuras nevarētu atrast citur. Tā nu radās gana azartiska vēlme noskaidrot, cik tad īsti putnu sugas būtu iespējams ieraudzīt vai sadzirdēt šajā “putnu nekurienē” – Cēsu pilsētas administratīvajās robežās. Redzot, ka tik traki nemaz nav, 2015. gadā uzstādīju šķietami ambiciozu mērķi – atrast Cēsīs vismaz 200 putnu sugas. Šobrīd, 2022. gada sākumā, šis mērķis jau ir gandrīz sasniegts – kopš 2012. gada 26. februāra Cēsīs esmu novērojis 199 putnu sugas, tātad 54% no Latvijā līdz šim konstatētajām 372 putnu sugām. Jāņem vērā, ka Latvijas putnu sugu sarakstā netrūkst tādu sugu, kas novērotas tikai vienu reizi vai arī novērotas tikai pirms 1950. gada. Tāpat diezgan bezcerīgi Cēsīs būtu novērot Latvijas sarakstā esošās jūras putnu sugas. Tomēr dažādi brīnumi mēdz notikt, jātur tik acis vaļā!

Pārskatāmības labad Cēsīs novēroto putnu sugu saraksts sakārtots sistemātiskā secībā (pēc Clements Checklist of the Birds of the World, 6th Edition). Sarakstā norādīts pirmā novērojuma datums un vieta. 2020. gadā sarakstam pievienotās sugas un pasugas iekrāsotas sarkanā krāsā. Putnu pasugas norādītas tikai gadījumos, ja konkrētajai sugai tās novērotas vairākas. 98% no Cēsīs novērotajām putnu sugām ir vai nu nofotografētas, vai ieskaņotas. Visas Cēsīs novērotās putnu sugas esmu ieziņojis dabas novērojumu portālā dabasdati.lv.

Paralēli Cēsu putnu sarakstam veidoju arī pārplūdušajā Lauciņu dolomīta karjerā un tā tuvākajā apkārtnē novēroto putnu sugu sarakstu. Šo vietu putnošanas nolūkā pirmo reizi apmeklēju 2012. gada 28. aprīlī. Redzot, ka šī ir viena no labākajām putnu vērošanas vietām Cēsīs, pēc kāda gada radās vēlme noskaidrot, cik putnu sugas izdosies novērot šajā 0,5 km2 lielajā (vai mazajā) teritorijā. Lai gan ligzdošanas sezonā un ziemā diezgan garlaicīga, migrācijas periodā gan pavasarī, gan rudenī šī vieta ir sagādājusi dažu labu pārsteigumu. Sugas, kas novērotas Lauciņu dolomīta karjerā un tā tuvākajā apkaimē, atzīmētas ar simbolu *.

Intereses pēc veidoju arī tā saucamo „balkona sarakstu”, kurā tiek iekļautas tās putnu sugas, kuras esmu redzējis vai dzirdējis no dzīvokļa Loka ielā – vai nu skatoties pa logu, vai atrodoties uz kāda no balkoniem. Šīs putnu sugas sarakstā apzīmētas ar simbolu ^.

Saraksta beigās pievienots papildinājums ar tām putnu sugām, kuras esmu novērojis Cēsu pilsētas tuvākajā apkaimē (bet ne tālāk kā 2 km no pilsētas robežas), bet kas pilsētas teritorijā līdz šim nav trāpījušās. Vienvārdsakot – pārliecībai, ka ir vēl uz ko tiekties. Citi putnu pazinēji Cēsīs ir novērojuši, piemēram, ziemeļu svilpjus un Kanādas zosis, kuru manā sarakstā vēl nav. Tāpat Cēsu pilsētas putnu sarakstā būtu iekļaujamas arī vairākas mūsdienās ļoti retas putnu sugas, kuras Cīrulīšu apkaimē 19. gadsimta beigās novērojis putnu pētnieks Oskars fon Lēviss. Pamazām esmu sācis fon Lēvisa publicēto materiālu izpēti, kas jau ne reizi vien ir sagādājis patīkamus pārsteigumus par sugām, kas Cēsīs ieklīdušas un pat ligzdojušas pirms pusotra gadsimta.

Cik tad putnu sugu Cēsīs ir iespējams novērot? – Nav ne jausmas. Tomēr, mēģinot uz šo jautājumu atbildēt, esmu sapratis, ka liela daļa to putnu, kurus kādreiz esmu braucis meklēt citviet, atrodama tepat, Cēsīs.

Autors: SL

Cēsīs novēroto putnu sugu saraksts

 1. Meža zoss (Anser anser)* 2017.03.21. Lauciņu karjers (pārlido)
 2. Baltpieres zoss (Anser albifrons)*^ 2013.04.14. Lauciņu karjers
 3. Taigas sējas zoss (Anser fabalis)*^ 2014.04.09. Lauciņu karjers
 4. Tundras sējas zoss (Anser serrirostris)*^ 2013.10.10. Lauciņu karjers
 5. Baltvaigu zoss (Branta leucopsis)* 2015.04.10. Gauja, Raiskuma līcis
 6. Kanādas zoss (Branta canadensis)* 2020.05.02. Lauciņu karjers
 7. Paugurknābja gulbis (Cygnus olor)*^ 2012.05.06. Lauciņu karjers
 8. Mazais gulbis (Cygnus columbianus)* 2015.03.31. Lauciņu karjers (pārlido)
 9. Ziemeļu gulbis (Cygnus cygnus)*^ 2013.10.11. Loka iela (pārlido)
 10. Prīkšķe (Spatula querquedula)* 2017.04.28. Lauciņu karjers
 11. Platknābis (Spatula clypeata)* 2012.05.01. Lauciņu karjers
 12. Pelēkā pīle (Mareca strepera)* 2015.03.29. Lauciņu karjers
 13. Baltvēderis (Mareca penelope)*^ 2012.04.28. Lauciņu karjers
 14. Meža pīle (Anas platyrhynchos)*^ 2012.02.27. Avotu ieleja
 15. Krīklis (Anas crecca)*^ 2012.04.27. Pipariņu vecupe
 16. Brūnkaklis (Aythya ferina)* 2013.09.16. Lauciņu karjers
 17. Cekulpīle (Aythya fuligula)* 2012.12.23. Gauja pie Mūrlejas
 18. Ķerra (Aythya marila)* 2013.09.16. Lauciņu karjers
 19. Tumšā pīle (Melanitta fusca)* 2016.11.26. Lauciņu karjers
 20. Gaigala (Bucephala clangula)*^ 2012.04.07. Gauja pie Raiskumkroga
 21. Mazā gaura (Mergellus albellus)* 2013.10.19. Lauciņu karjers
 22. Lielā gaura (Mergus merganser)*^ 2012.04.11. Gauja pie Raiskumkroga
 23. Garknābja gaura (Mergus serrator)* 2015.10.09. Lauciņu karjers
 24. Paipala (Cotunix coturnix)^ 2019.07.23. Loka iela (nakts migrants)
 25. Laukirbe (Perdix perdix)* 2012.05.01. Lauciņu karjera apkaime
 26. Mednis (Tetrao urogallus)* 2019.04.20. Lauciņu karjera apkaime (“trakais mednis”)
 27. Rubenis (Tetrao tetrix) 2019.03.30. Benču kakts
 28. Mežirbe (Bonasa bonasia) 2013.03.25. Cīrulīšu dabas taka
 29. Mazais dūkuris (Tachybaptus ruficollis) 2019.02.18. Gauja pie Cīrulīšiem
 30. Pelēkvaigu dūkuris (Podiceps grisegena)* 2015.05.01. Lauciņu karjers
 31. Cekuldūkuris (Podiceps cristatus)* 2012.05.13. Lauciņu karjers
 32. Mājas balodis (Columba livia)*^ 2012.02.27. Poruka iela
 33. Meža balodis (Columba oenas)* 2017.03.22. Lauciņu karjera apkaime
 34. Lauku balodis (Columba palumbus)*^ 2012.04.28. Priekuļu iela
 35. Parastā ūbele (Streptopelia turtur) 2010.05. Festivāla iela
 36. Dzeguze (Cuculus canorus)*^ 2014.04.27. Siļķu mežs
 37. Vakarlēpis (Caprimulgus europaeus)^ 2019.10.01. Loka iela (nakts migrants)
 38. Svīre (Apus apus)*^ 2013.05.22. Loka iela
 39. Dumbrcālis (Rallus aquaticus)^ 2015.07.02. Pārgaujas vecupes
 40. Grieze (Crex crex)*^ 2013.06.15. Lenču iela
 41. Ormanītis (Porzana porzana)^ 2015.06.17. Pārgaujas vecupes
 42. Ūdensvistiņa (Gallinula chloropus)^* 2013.08.13. Lauciņu karjers
 43. Laucis (Fulica atra)* 2016.11.05. Lauciņu karjers
 44. Mazais ormanītis (Zapornia parva) 2018.05.27. Benču vecupe
 45. Dzērve (Grus grus)*^ 2013.04.12. Kronvalda iela (pārlido)
 46. Dzeltenais tārtiņš (Pluvialis apricaria)*^ 2013.10.17. Lauciņu karjera apkaime
 47. Ķīvīte (Vanellus vanellus)*^ 2012.05.01. Lauciņu karjera apkaime
 48. Upes tārtiņš (Charadrius dubius)*^ 2014.04.20. Lauciņu karjera apkaime
 49. Lietuvainis (Numenius phaeopus) 2020.04.27. Loka iela (pārlido)
 50. Kuitala (Numenius arquata)*^ 2015.08.07. Lauciņu karjers (pārlido)
 51. Melnā puskuitala (Limosa limosa)^ 2016.08.09. Loka iela (migrācijas saucieni)
 52. Gugatnis (Calidris pugnax)* 2016.10.02. Lauciņu karjera apkaime (pārlido)
 53. Parastais šņibītis (Calidris alpina)*2021.09.15. Lauciņu karjers
 54. Vistilbe (Lymnocryptes minimus)* 2018.04.27. Lauciņu karjera apkaime (izcelta)
 55. Sloka (Scolopax rusticola)*^ 2013.04.14. Poruka iela (pārlido)
 56. Mērkaziņa (Gallinago gallinago)*^ 2013.10.17. Lauciņu karjers
 57. Upes tilbīte (Actitis hypoleucos)*^ 2012.04.26. Gauja pie Upes ielas
 58. Meža tilbīte (Tringa ochropus)* 2013.05.30. Pārgaujas vecupes
 59. Lielā tilbīte (Tringa nebularia)* 2015.08.03. Gauja pie Benčiem
 60. Purva tilbīte (Tringa glareola)*^ 2015.08.10. Lauciņu karjers
 61. Lielais ķīris (Chroicocephalus ridibundus)*^ 2013.04.12. Lauciņu karjera apkaime
 62. Kajaks (Larus canus)*^ 2012.04.28. Lauciņu karjers
 63. Sudrabkaija (Larus argentatus)*^ 2012.10.12. Tirgoņu iela
 64. Reņģu kaija (Larus fuscus)*^ 2013.04.12. Lauciņu karjera apkaime
 65. Melnais zīriņš (Chlidonias niger)* 2020.05.09. Lauciņu karjers
 66. Upes zīriņš (Sterna hirundo)*^ 2014.05.16. Lauciņu karjers
 67. Melnkakla gārgale (Gavia arctica)* 2013.10.16. Lauciņu karjers (pārlido)
 68. Melnais stārķis (Ciconia nigra)^ 2018.04.15. Mūrleja (pārlido)
 69. Baltais stārķis (Ciconia ciconia)*^ 2012.04.25. Birzes iela
 70. Jūras krauklis (Phalacrocorax carbo)*^ 2013.04.15. Loka iela (pārlido)
 71. Lielais dumpis (Botaurus stellaris)^ 2016.04.01. Loka iela (migrācijas sauciens)
 72. Zivju gārnis (Ardea cinerea)*^ 2012.05.02. Gauja pie Raiskumkroga
 73. Baltais gārnis (Ardea alba)*^ 2015.04.12. Lauciņu karjera apkaime
 74. Zivjērglis (Pandion haliaetus)*^ 2013.10.19. Cīrulīšu dabas taka
 75. Ķīķis (Pernis apivorus)*^ 2013.05.30. Pārgauja
 76. Mazais ērglis (Clanga pomarina)*^ 2013.04.15. Loka iela
 77. Klinšu ērglis (Aquila chrysaetos)* 2014.10.17. Lauciņu karjera apkaime
 78. Niedru lija (Circus aeruginosus)*^ 2012.05.31. Mūrlejas iela
 79. Lauku lija (Circus cyaneus)*^ 2013.10.17. Lauciņu karjera apkaime
 80. Stepes lija (Circus macrourus)* 2018.04.05. Lauciņu karjera apkaime
 81. Zvirbuļvanags (Accipiter nisus)*^ 2013.04.14. Lauciņu karjera apkaime
 82. Vistu vanags (Accipiter nisus)*^ 2012.12.23. Festivāla iela
 83. Sarkanā klija (Milvus milvus)* 2019.04.15. Lauciņu karjera apkaime
 84. Melnā klija (Milvus migrans)* 2018.04.06. Lauciņu karjera apkaime
 85. Jūras ērglis (Haliaeetus albicilla)*^ 2013.02.28. Mūrlejas iela
 86. Bikšainais klijāns (Buteo lagopus)* 2014.10.16. Lauciņu karjera apkaime
 87. Peļu klijāns (Buteo buteo)*^ 2012.10.18. Pārgauja
 88. Apodziņš (Glaucidium passerinum) 2015.07.08. Benču attekas
 89. Meža pūce (Strix aluco)^ 2013.06.15. Pārgauja
 90. Urālpūce (Strix uralensis) 2014.11.20. Cīrulīšu vecupe
 91. Ausainā pūce (Asio otus)* 2014.09.08. Lauciņu karjera apkaime
 92. Bikšainais apogs (Aegolius funereus)^ 2020.03.22. Loka iela (nakts migrants)
 93. Pupuķis (Upupa epops)*^ 2014.04.18. Loka ielas dārziņi
 94. Zivju dzenītis (Alcedo atthis)* 2009.01.23. Cīrulīšu vecupe
 95. Bišu dzenis (Merops apiaster)* 2019.05.23. Lauciņu karjera apkaime
 96. Tītiņš (Jynx torquilla)*^ 2013.04.17. Lauciņu karjera apkaime
 97. Trīspirkstu dzenis (Picoides tridactylus) 2012.11.24. Siļķu mežs
 98. Vidējais dzenis (Dendrocoptes medius)* 2012.11.24. Pils parks
 99. Baltmugurdzenis (Dendrocopos leucotos)*^ 2012.11.06. Lauciņu karjera apkaime
 100. Dižraibais dzenis (Dendrocopos major)*^ 2012.04.11. Pārgaujas iela
 101. Mazais dzenis (Dryobates minor)*^ 2012.11.10. Raiskuma līcis
 102. Pelēkā dzilna (Picus canus)*^ 2013.04.09. Krasta iela
 103. Melnā dzilna (Dryocopus martius)*^ 2013.01.12. Raiskuma līcis
 104. Lauku piekūns (Falco tinnunculus)*^ 2013.04.15. Lauciņu karjera apkaime
 105. Kukaiņu piekūns (Falco vespertinus)*^ 2019.09.02. Loka iela
 106. Purva piekūns (Falco columbarius)* 2017.10.13. Lauciņu karjera apkaime
 107. Bezdelīgu piekūns (Falco subbuteo)*^ 2014.05.17. Loka iela
 108. Brūnā čakste (Lanius collurio)*^ 2012.06.29. Dzirnavu iela
 109. Lielā čakste (Lanius excubitor)*^ 2013.10.05. Lauciņu karjera apkaime
 110. Vālodze (Oriolus oriolus)*^ 2013.05.30. Pārgauja
 111. Sīlis (Garrulus glandarius)*^ 2009.11.14. Loka iela
 112. Žagata (Pica pica)*^ 2012.02.26. Loka iela
 113. Riekstrozis (Nucifraga caryocatactes)* 2012.11.10. Siļķu mežs
 114. Kovārnis (Corvus monedula)*^ 2012.03.12. Loka iela
 115. Krauķis (Corvus frugilegus)*^ 2012.11.09. Kronvalda iela
 116. Pelēkā vārna (Corvus cornix)*^ 2012.02.27. Poruka iela
 117. Krauklis (Corvus corax)*^ 2012.10.09. Lauciņu karjera apkaime
 118. Ausainais cīrulis (Eremophila alpestris)* 2016.11.04. Lauciņu karjera apkaime
 119. Sila cīrulis (Lullula arborea)*^ 2014.09.16. Lauciņu karjera apkaime
 120. Lauku cīrulis (Alauda arvensis)*^ 2013.04.14. Birzes iela
 121. Krastu čurkste (Riparia riparia)* 2014.06.18. Lauciņu karjera apkaime
 122. Bezdelīga (Hirundo rustica)*^ 2013.05.07. Upes iela
 123. Mājas čurkste (Delichon urbicum)*^ 2013.04.17. Rūpniecības iela
 124. Meža zīlīte (Periparus ater)*^ 2013.12.16. Cīrulīšu dabas taka
 125. Cekulzīlīte (Lophophanes cristatus) 2012.10.13. Cīrulīšu dabas taka
 126. Purva zīlīte (Poecile palustris)*^ 2012.05.31. Cīrulīšu dabas taka
 127. Pelēkā zīlīte (Poecile montanus)*^ 2012.10.13. Līgatnes iela
 128. Zilzīlīte (Cyanistes caeruleus)*^ 2012.02.26. Loka iela
 129. Lielā zīlīte (Parus major)*^ 2009.11.14. Loka iela
 130. Somzīlīte (Remiz pendulinus)* 2017.04.07. Lauciņu karjera apkaime
 131. Garastīte (Aegithalos caudatus)*^ 2013.01.12. Raiskuma līcis
  1. Garastīte (A. c. caudatus)*^ 2013.01.12. Raiskuma līcis
  2. Rietumu garastīte (A. c. europaeus) 2014.02.03. Krasta iela
 132. Dzilnītis (Sitta europaea)*^ 2012.05.13. Priekuļu iela
 133. Mizložņa (Certhia familiaris)*^ 2012.11.04. Krasta iela
 134. Paceplītis (Troglodytes troglodytes)*^ 2012.04.27. Gaujaslīču vecupe
 135. Ūdensstrazds (Cinclus cinclus) 2016.11.05. Cīrulīšu vecupe
 136. Zeltgalvītis (Regulus regulus)*^ 2012.10.10. Lauciņu karjera apkaime
 137. Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 2019.04.02. Cīrulīšu taka
 138. Svirlītis (Phylloscopus sibilatrix)* 2013.07.20. Pārgauja
 139. Vītītis (Phylloscopus trochilus)*^ 2013.04.29. Rūpniecības iela
 140. Čuņčiņš (Phylloscopus collybita)*^ 2012.04.28. Gaujaslīči
  1. Čuņčiņš (P. c. abietinus)*^ 2012.04.28. Gaujaslīči
  2. Sibīrijas čuņčiņš (P. c. tristis / sub-tristis)* 2015.10.09. Lauciņu karjera apkaime (pēc saucienu sonogrammas)
 141. Dzeltensvītru ķauķītis (Phylloscopus inornatus)* 2020.09.28. Lauciņu karjera apkaime
 142. Zaļais ķauķītis (Phylloscopus trochiloides)^ 2013.05.30. Peldu iela
 143. Iedzeltenais ķauķis (Hippolais icterina)* 2013.05.22. Lauciņu karjera apkaime
 144. Ceru ķauķis (Acrocephalus schoenobaenus)*^ 2013.05.09. Lauciņu karjera apkaime
 145. Krūmu ķauķis (Acrocephalus dumetorum)*^ 2014.05.19. Lauciņu karjera apkaime
 146. Purva ķauķis (Acrocephalus palustris)*^ 2013.05.22. Lauciņu karjera apkaime
 147. Ezeru ķauķis (Acrocephalus scirpaceus)* 2017.05.14. Lauciņu karjera apkaime
 148. Niedru strazds (Acrocephalus arundinaceus)* 2016.05.28. Benču vecupe
 149. Upes ķauķis (Locustella fluviatilis)^ 2013.06.15. Krasta iela
 150. Seivi ķauķis (Locustella luscinioides) 2018.05.14. Benču vecupe
 151. Kārklu ķauķis (Locustella naevia)*^ 2013.05.22. Lauciņu karjera apkaime
 152. Melngalvas ķauķis (Sylvia atricapilla)*^ 2012.06.30. Lenču iela
 153. Dārza ķauķis (Sylvia borin)*^ 2013.05.30. Raiskuma līcis
 154. Svītrainais ķauķis (Sylvia nisoria)* 2016.06.19. Benču pļava
 155. Gaišais ķauķis (Sylvia curruca)*^ 2014.05.16. Lauciņu karjera apkaime
 156. Brūnspārnu ķauķis (Sylvia communis)*^ 2012.06.29. Birzes iela
 157. Pelēkais mušķērājs (Muscicapa striata)*^ 2013.05.30. Pārgauja
 158. Sarkanrīklīte (Erithacus rubecula)*^ 2012.04.18. Loka iela
 159. Lakstīgala (Luscinia luscinia)*^ 2013.05.30. Loka iela
 160. Zilrīklīte (Luscinia svecica)* 2013.05.09. Lauciņu karjera apkaime
 161. Mazais mušķērājs (Ficedula parva)* 2014.05.09. Cīrulīšu vecupe
 162. Melnais mušķērājs (Ficedula hypoleuca)*^ 2013.05.02. Sarkanās klintis
 163. Erickiņš (Phoenicurus phoenicurus)*^ 2013.09.12. Lauciņu karjera apkaime
 164. Melnais erickiņš (Phoenicurus ochruros)*^ 2012.04.28. Lauciņu karjera apkaime
 165. Lukstu čakstīte (Saxicola rubetra)*^ 2012.04.30. Lauciņu karjera apkaime
 166. Tumšā čakstīte (Saxicola rubicola)* 2020.04.14. Lauciņu karjera apkaime
 167. Akmeņčakstīte (Oenanthe oenanthe)*^ 2012.05.01. Rūpniecības iela
 168. Sila strazds (Turdus viscivorus)*^ 2012.06.29. Krasta iela
 169. Dziedātājstrazds (Turdus philomelos)*^ 2012.05.02. Peldu iela
 170. Plukšķis (Turdus iliacus)*^ 2013.04.18. Lauciņu karjera apkaime
 171. Melnais meža strazds (Turdus merula)*^ 2012.02.27. Maija iela
 172. Pelēkais strazds (Turdus pilaris)*^ 2012.05.13. Priekuļu iela
 173. Mājas strazds (Sturnus vulgaris)*^ 2012.04.17. Loka iela
 174. Peļkājīte (Prunella modularis)*^ 2014.04.06. Lauciņu karjera apkaime
 175. Dzeltenā cielava (Motacilla flava)*^ 2012.04.29. Lauciņu karjera apkaime
  1. Parastā dzeltenā cielava (M. f. flava)*^ 2012.04.29. Lauciņu karjera apkaime
  2. Ziemeļu dzeltenā cielava (M. f. thunbergi)* 2014.05.03. Lauciņu karjera apkaime
 176. Baltā cielava (Motacilla alba)*^ 2012.04.26. Upes iela
 177. Pļavu čipste (Anthus pratensis)*^ 2012.04.28. Lauciņu karjera apkaime
 178. Koku čipste (Anthus trivialis)*^ 2013.05.07. Pipariņu mežs
 179. Zīdaste (Bombycilla garrulus)*^ 2012.10.10. Loka iela
 180. Žubīte (Fringilla coelebs)*^ 2012.04.14. Pārgauja
 181. Ziemas žubīte (Fringilla montifringilla)*^ 2013.04.18. Blaumaņa bulvāris
 182. Dižknābis (Coccothraustes coccothraustes)*^ 2012.04.11. Pārgaujas iela
 183. Mazais svilpis (Carpodacus erythrinus)*^ 2014.05.19. Lauciņu karjera apkaime
 184. Svilpis (Pyrrhula pyrrhula)*^ 2012.02.27. Uzvaras bulvāris
 185. Zaļžubīte (Chloris chloris)*^ 2012.10.15. Lauciņu karjera apkaime
 186. Parastais ķeģis (Acanthis flammea)*^ 2012.04.07. Avotu iela
 187. Mazais ķeģis (Acanthis cabaret) 2021.01.13. Loka ielas dārziņi
 188. Gaišais ķeģis (Acanthis hornemanni)* 2014.01.06. Loka iela
 189. Egļu krustknābis (Loxia curvirostra)*^ 2016.07.01. Siļķu mežs
 190. Dadzītis (Carduelis carduelis)*^ 2013.01.03. Loka iela
 191. Kalnu ķeģis (Carduelis flavirostris)* 2022.01.30. Lauciņu karjera apkaime
 192. Kaņepītis (Carduelis cannabina)*^ 2012.03.11. Loka iela
 193. Ģirlicis (Serinus serinus) 2019.05.15. Pilsētas stadions
 194. Ķivulis (Spinus spinus)*^ 2012.03.11. Loka iela
 195. Sniedze (Plectrophenax nivalis)* 2018.04.01. Lauciņu karjera apkaime
 196. Dzeltenā stērste (Emberiza citrinella)*^ 2012.05.01. Lauciņu karjera apkaime
 197. Niedru stērste (Emberiza schoeniclus)*^ 2013.04.14. Lauciņu karjera apkaime
 198. Mājas zvirbulis (Passer domesticus)*^ 2012.02.27. Dzintara iela
 199. Lauku zvirbulis (Passer montanus)*^ 2012.09.29. Loka iela

Cēsu apkārtnē (līdz 2 km no pilsētas robežas) novērotās putnu sugas

 1. Tumšā tilbīte (Tringa erythropus) 2016.05.04. Bumburkalna lāma, Vaives pag.
 2. Trulītis (Calidris minuta) 2013.08.11. Zīparkalna lāma, Drabešu pag.
 3. Klusais ķauķis (Iduna caligata) 2014.06.21. Priekuļu pag.

 

2 doma par “Cēsu putnu saraksts

 1. Cēsīs un tās apkārtnē nav putniem nozīmīgu pulcēšanās vietu un tām neiet cauri arī lielākie putnu migrācijas ceļi, tomēr Cēsu apkārtne ar savām vecupēm, straujajām upītēm, to gravām ir piemērota vieta vairumam sugu, kuras ir liels retums citā Latvijas teritorijā, bet ir diezgan parastas Cēsu apkārtnē. Šīs sugas pie mums brauc meklēt pat viesi no ārvalstīm, tie ir: apodziņš(arī pārējās pūču sugas), pelēkā cielava, trīspirkstu dzenis (arī pārējās dzeņu sugas), ūdensstrazds, zivju dzenītis, zaļais ķauķītis. Mūsu grupas biedrs ir pierādījis, ka Cēsu pilsētas teritorijā vien ir iespējams novērot teju pusi Latvijā sastopamo putnu sugu, iespējams tas ir viens no labākajiem rādītājiem starp visām pilsētām Latvijā, par to mums iztrūkst dati, bet Valmierai mēs iekabinām :)! Šobrīd, spriežot pēc mūsu mājas lapā publicētā saraksta, ir secināms, ka Cēsu pilsētas teritorijā vislabākās vērošanas vietas ir Lauciņu karjera apkaime un Gaujas vecupes (piemēram, Cīrulīšu dabas taka)

  Patīk

  1. Valmierai iekabināt ar lielāku dabas daudzveidību – īpaši plašāko ūdens klaju Cēsu karjera bij. dolomīta karjera veidolā. Bet tas ir labi, ja pastāv tāda pozitīva sāncensība. Protams, Rīgas un Liepājas sugu listes ir apjomīgākas, jo klāt nāk arī vēl jūra. Tur ir pāri pa 200 sugām. Bet šis ir ļoti solīds rādītājs un pastāv potenciāls jau vērot vēl. Lai izdodas!

   Patīk

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s