Cēsu putnu saraksts

Novēroto sugu skaits līdz 15.04.2020.:

Cēsu pilsētas teritorijā – 192

Lauciņu karjera apkaimē – 167

No balkona Loka ielā – 120

Ar putnu vērošanu un fotografēšanu sāku aizrauties 2012. gada sākumā. Tikai pamazām apjautu, ka ne jau visas putnu sugas visur un vienmēr ir sastopamas.  Tādējādi radās vēlme noskaidrot – cik putnu sugu būtu iespējams ieraudzīt vai sadzirdēt, neizejot no Cēsu pilsētas administratīvajām robežām. Kopš 2012. gada 26. februāra no Latvijā līdz šim konstatētajām 367 putnu sugām Cēsīs esmu novērojis 192. Tas ir daudz vai maz – spriediet paši. Jāņem vērā, ka Latvijas putnu sugu sarakstā netrūkst tādu sugu, kas novērotas tikai vienu reizi vai arī novērotas tikai pirms 1950. gada. Tāpat diezgan bezcerīgi Cēsīs būtu novērot Latvijas sarakstā esošās jūras putnu sugas. Tomēr dažādi brīnumi mēdz notikt, jātur tik acis vaļā!

Pārskatāmības labad Cēsīs novēroto putnu sugu saraksts sakārtots sistemātiskā secībā (pēc Clements Checklist of the Birds of the World, 6th Edition). Sarakstā norādīts pirmā novērojuma datums un vieta. 2020. gadā sarakstam pievienotās sugas un pasugas iekrāsotas sarkanā krāsā. Putnu pasugas norādītas tikai gadījumos, ja konkrētajai sugai tās novērotas vairākas. 98% no Cēsīs novērotajām putnu sugām ir vai nu nofotografētas, vai ieskaņotas. Visas Cēsīs novērotās putnu sugas esmu ieziņojis dabas novērojumu portālā dabasdati.lv.

Paralēli Cēsu putnu sarakstam veidoju arī pārplūdušajā Lauciņu dolomīta karjerā un tā tuvākajā apkārtnē novēroto putnu sugu sarakstu. Šo vietu putnošanas nolūkā pirmo reizi apmeklēju 2012. gada 28. aprīlī. Redzot, ka šī ir viena no labākajām putnu vērošanas vietām Cēsīs, pēc kāda gada radās vēlme noskaidrot, cik putnu sugas izdosies novērot šajā 0,5 km2 lielajā (vai mazajā) teritorijā. Lai gan ligzdošanas sezonā un ziemā diezgan garlaicīga, migrācijas periodā gan pavasarī, gan rudenī šī vieta ir sagādājusi dažu labu pārsteigumu. Sugas, kas novērotas Lauciņu dolomīta karjerā un tā tuvākajā apkaimē, atzīmētas ar simbolu *.

Intereses pēc veidoju arī tā saucamo „balkona sarakstu”, kurā tiek iekļautas tās putnu sugas, kuras esmu redzējis vai dzirdējis no dzīvokļa Loka ielā – vai nu skatoties pa logu, vai atrodoties uz kāda no balkoniem. Šīs putnu sugas sarakstā apzīmētas ar simbolu ^.

Saraksta beigās pievienots papildinājums ar tām putnu sugām, kuras esmu novērojis Cēsu pilsētas tuvākajā apkaimē (bet ne tālāk kā 2 km no pilsētas robežas), bet kas pilsētas teritorijā līdz šim nav trāpījušās. Vienvārdsakot – pārliecībai, ka ir vēl uz ko tiekties. Citi putnu pazinēji Cēsīs ir novērojuši, piemēram, ziemeļu svilpjus un Kanādas zosis, kuru manā sarakstā vēl nav. Tāpat Cēsu pilsētas putnu sarakstā būtu iekļaujamas arī vairākas mūsdienās ļoti retas putnu sugas, kuras Cīrulīšu apkaimē 19. gadsimta beigās novērojis putnu pētnieks Oskars fon Lēviss. Pamazām esmu sācis fon Lēvisa publicēto materiālu izpēti, kas jau ne reizi vien ir sagādājis patīkamus pārsteigumus par sugām, kas Cēsīs ieklīdušas un pat ligzdojušas pirms pusotra gadsimta.

Cik tad putnu sugu Cēsīs ir iespējams novērot? – Nav ne jausmas. Tomēr, mēģinot uz šo jautājumu atbildēt, esmu sapratis, ka liela daļa to putnu, kurus kādreiz esmu braucis meklēt citviet, atrodama tepat, Cēsīs.

Autors: SL

Cēsīs novēroto putnu sugu saraksts

 1. Meža zoss (Anser anser)* 2017.03.21. Lauciņu karjers (pārlido)
 2. Baltpieres zoss (Anser albifrons)*^ 2013.04.14. Lauciņu karjers
 3. Taigas sējas zoss (Anser fabalis)* 2014.04.09. Lauciņu karjers
 4. Tundras sējas zoss (Anser serrirostris)*^ 2013.10.10. Lauciņu karjers
 5. Baltvaigu zoss (Branta leucopsis)* 2015.04.10. Gauja, Raiskuma līcis
 6. Paugurknābja gulbis (Cygnus olor)*^ 2012.05.06. Lauciņu karjers
 7. Mazais gulbis (Cygnus columbianus)* 2015.03.31. Lauciņu karjers (pārlido)
 8. Ziemeļu gulbis (Cygnus cygnus)*^ 2013.10.11. Loka iela (pārlido)
 9. Prīkšķe (Spatula querquedula)* 2017.04.28. Lauciņu karjers
 10. Platknābis (Spatula clypeata)* 2012.05.01. Lauciņu karjers
 11. Pelēkā pīle (Mareca strepera)* 2015.03.29. Lauciņu karjers
 12. Baltvēderis (Mareca penelope)*^ 2012.04.28. Lauciņu karjers
 13. Meža pīle (Anas platyrhynchos)*^ 2012.02.27. Avotu ieleja
 14. Krīklis (Anas crecca)*^ 2012.04.27. Pipariņu vecupe
 15. Brūnkaklis (Aythya ferina)* 2013.09.16. Lauciņu karjers
 16. Cekulpīle (Aythya fuligula)* 2012.12.23. Gauja pie Mūrlejas
 17. Ķerra (Aythya marila)* 2013.09.16. Lauciņu karjers
 18. Tumšā pīle (Melanitta fusca)* 2016.11.26. Lauciņu karjers
 19. Gaigala (Bucephala clangula)*^ 2012.04.07. Gauja pie Raiskumkroga
 20. Mazā gaura (Mergellus albellus)* 2013.10.19. Lauciņu karjers
 21. Lielā gaura (Mergus merganser)*^ 2012.04.11. Gauja pie Raiskumkroga
 22. Garknābja gaura (Mergus serrator)* 2015.10.09. Lauciņu karjers
 23. Paipala (Cotunix coturnix)^ 2019.07.23. Loka iela (nakts migrants)
 24. Laukirbe (Perdix perdix)* 2012.05.01. Lauciņu karjera apkaime
 25. Mednis (Tetrao urogallus)* 2019.04.20. Lauciņu karjera apkaime (“trakais mednis”)
 26. Rubenis (Tetrao tetrix) 2019.03.30. Benču kakts
 27. Mežirbe (Bonasa bonasia) 2013.03.25. Cīrulīšu dabas taka
 28. Mazais dūkuris (Tachybaptus ruficollis) 2019.02.18. Gauja pie Cīrulīšiem
 29. Pelēkvaigu dūkuris (Podiceps grisegena)* 2015.05.01. Lauciņu karjers
 30. Cekuldūkuris (Podiceps cristatus)* 2012.05.13. Lauciņu karjers
 31. Mājas balodis (Columba livia)*^ 2012.02.27. Poruka iela
 32. Meža balodis (Columba oenas)* 2017.03.22. Lauciņu karjera apkaime
 33. Lauku balodis (Columba palumbus)*^ 2012.04.28. Priekuļu iela
 34. Parastā ūbele (Streptopelia turtur) 2010.05. Festivāla iela
 35. Dzeguze (Cuculus canorus)*^ 2014.04.27. Siļķu mežs
 36. Vakarlēpis (Caprimulgus europaeus)^ 2019.10.01. Loka iela (nakts migrants)
 37. Svīre (Apus apus)*^ 2013.05.22. Loka iela
 38. Dumbrcālis (Rallus aquaticus) 2015.07.02. Pārgaujas vecupes
 39. Grieze (Crex crex)*^ 2013.06.15. Lenču iela
 40. Ormanītis (Porzana porzana) 2015.06.17. Pārgaujas vecupes
 41. Ūdensvistiņa (Gallinula chloropus)^* 2013.08.13. Lauciņu karjers
 42. Laucis (Fulica atra)* 2016.11.05. Lauciņu karjers
 43. Mazais ormanītis (Zapornia parva) 2018.05.27. Benču vecupe
 44. Dzērve (Grus grus)*^ 2013.04.12. Kronvalda iela (pārlido)
 45. Dzeltenais tārtiņš (Pluvialis apricaria)*^ 2013.10.17. Lauciņu karjera apkaime
 46. Ķīvīte (Vanellus vanellus)*^ 2012.05.01. Lauciņu karjera apkaime
 47. Upes tārtiņš (Charadrius dubius)*^ 2014.04.20. Lauciņu karjera apkaime
 48. Kuitala (Numenius arquata)*^ 2015.08.07. Lauciņu karjers (pārlido)
 49. Melnā puskuitala (Limosa limosa)^ 2016.08.09. Loka iela (migrācijas saucieni)
 50. Gugatnis (Calidris pugnax)* 2016.10.02. Lauciņu karjera apkaime (pārlido)
 51. Vistilbe (Lymnocryptes minimus)* 2018.04.27. Lauciņu karjera apkaime (izcelta)
 52. Sloka (Scolopax rusticola)*^ 2013.04.14. Poruka iela (pārlido)
 53. Mērkaziņa (Gallinago gallinago)*^ 2013.10.17. Lauciņu karjers
 54. Upes tilbīte (Actitis hypoleucos)*^ 2012.04.26. Gauja pie Upes ielas
 55. Meža tilbīte (Tringa ochropus)* 2013.05.30. Pārgaujas vecupes
 56. Lielā tilbīte (Tringa nebularia)* 2015.08.03. Gauja pie Benčiem
 57. Purva tilbīte (Tringa glareola)*^ 2015.08.10. Lauciņu karjers
 58. Lielais ķīris (Chroicocephalus ridibundus)*^ 2013.04.12. Lauciņu karjera apkaime
 59. Kajaks (Larus canus)*^ 2012.04.28. Lauciņu karjers
 60. Sudrabkaija (Larus argentatus)*^ 2012.10.12. Tirgoņu iela
 61. Reņģu kaija (Larus fuscus)*^ 2013.04.12. Lauciņu karjera apkaime (pārlido)
 62. Upes zīriņš (Sterna hirundo)*^ 2014.05.16. Lauciņu karjers
 63. Melnkakla gārgale (Gavia arctica)* 2013.10.16. Lauciņu karjers (pārlido)
 64. Melnais stārķis (Ciconia nigra)^ 2018.04.15. Mūrleja (pārlido)
 65. Baltais stārķis (Ciconia ciconia)*^ 2012.04.25. Birzes iela
 66. Jūras krauklis (Phalacrocorax carbo)*^ 2013.04.15. Loka iela (pārlido)
 67. Lielais dumpis (Botaurus stellaris)^ 2016.04.01. Loka iela (migrācijas sauciens)
 68. Zivju gārnis (Ardea cinerea)*^ 2012.05.02. Gauja pie Raiskumkroga
 69. Baltais gārnis (Ardea alba)*^ 2015.04.12. Lauciņu karjera apkaime
 70. Zivjērglis (Pandion haliaetus)*^ 2013.10.19. Cīrulīšu dabas taka
 71. Ķīķis (Pernis apivorus)*^ 2013.05.30. Pārgauja
 72. Mazais ērglis (Clanga pomarina)*^ 2013.04.15. Loka iela
 73. Klinšu ērglis (Aquila chrysaetos)* 2014.10.17. Lauciņu karjera apkaime
 74. Niedru lija (Circus aeruginosus)*^ 2012.05.31. Mūrlejas iela
 75. Lauku lija (Circus cyaneus)*^ 2013.10.17. Lauciņu karjera apkaime
 76. Stepes lija (Circus macrourus)* 2018.04.05. Lauciņu karjera apkaime
 77. Zvirbuļvanags (Accipiter nisus)*^ 2013.04.14. Lauciņu karjera apkaime
 78. Vistu vanags (Accipiter nisus)*^ 2012.12.23. Festivāla iela
 79. Sarkanā klija (Milvus milvus)* 2019.04.15. Lauciņu karjera apkaime
 80. Melnā klija (Milvus migrans)* 2018.04.06. Lauciņu karjera apkaime
 81. Jūras ērglis (Haliaeetus albicilla)*^ 2013.02.28. Mūrlejas iela
 82. Bikšainais klijāns (Buteo lagopus)* 2014.10.16. Lauciņu karjera apkaime
 83. Peļu klijāns (Buteo buteo)*^ 2012.10.18. Pārgauja
 84. Apodziņš (Glaucidium passerinum) 2015.07.08. Benču attekas
 85. Meža pūce (Strix aluco)^ 2013.06.15. Pārgauja
 86. Urālpūce (Strix uralensis) 2014.11.20. Cīrulīšu vecupe
 87. Ausainā pūce (Asio otus)* 2014.09.08. Lauciņu karjera apkaime
 88. Bikšainais apogs (Aegolius funereus)^ 2020.03.22. Loka iela (nakts migrants)
 89. Pupuķis (Upupa epops)*^ 2014.04.18. Loka ielas dārziņi
 90. Zivju dzenītis (Alcedo atthis)* 2009.01.23. Cīrulīšu vecupe
 91. Bišu dzenis (Merops apiaster)* 2019.05.23. Lauciņu karjera apkaime
 92. Tītiņš (Jynx torquilla)*^ 2013.04.17. Lauciņu karjera apkaime
 93. Trīspirkstu dzenis (Picoides tridactylus) 2012.11.24. Siļķu mežs
 94. Vidējais dzenis (Dendrocoptes medius)* 2012.11.24. Pils parks
 95. Baltmugurdzenis (Dendrocopos leucotos)* 2012.11.06. Lauciņu karjera apkaime
 96. Dižraibais dzenis (Dendrocopos major)*^ 2012.04.11. Pārgaujas iela
 97. Mazais dzenis (Dryobates minor)*^ 2012.11.10. Raiskuma līcis
 98. Pelēkā dzilna (Picus canus)*^ 2013.04.09. Krasta iela
 99. Melnā dzilna (Dryocopus martius)*^ 2013.01.12. Raiskuma līcis
 100. Lauku piekūns (Falco tinnunculus)*^ 2013.04.15. Lauciņu karjera apkaime
 101. Kukaiņu piekūns (Falco vespertinus)*^ 2019.09.02. Loka iela
 102. Purva piekūns (Falco columbarius)* 2017.10.13. Lauciņu karjera apkaime
 103. Bezdelīgu piekūns (Falco subbuteo)*^ 2014.05.17. Loka iela
 104. Brūnā čakste (Lanius collurio)*^ 2012.06.29. Dzirnavu iela
 105. Lielā čakste (Lanius excubitor)* 2013.10.05. Lauciņu karjera apkaime
 106. Vālodze (Oriolus oriolus)*^ 2013.05.30. Pārgauja
 107. Sīlis (Garrulus glandarius)*^ 2009.11.14. Loka iela
 108. Žagata (Pica pica)*^ 2012.02.26. Loka iela
 109. Riekstrozis (Nucifraga caryocatactes)* 2012.11.10. Siļķu mežs
 110. Kovārnis (Corvus monedula)*^ 2012.03.12. Loka iela
 111. Krauķis (Corvus frugilegus)*^ 2012.11.09. Kronvalda iela
 112. Pelēkā vārna (Corvus cornix)*^ 2012.02.27. Poruka iela
 113. Krauklis (Corvus corax)*^ 2012.10.09. Lauciņu karjera apkaime
 114. Ausainais cīrulis (Eremophila alpestris)* 2016.11.04. Lauciņu karjera apkaime
 115. Sila cīrulis (Lullula arborea)* 2014.09.16. Lauciņu karjera apkaime
 116. Lauku cīrulis (Alauda arvensis)*^ 2013.04.14. Birzes iela
 117. Krastu čurkste (Riparia riparia)* 2014.06.18. Lauciņu karjera apkaime
 118. Bezdelīga (Hirundo rustica)*^ 2013.05.07. Upes iela
 119. Mājas čurkste (Delichon urbicum)*^ 2013.04.17. Rūpniecības iela
 120. Meža zīlīte (Periparus ater)* 2013.12.16. Cīrulīšu dabas taka
 121. Cekulzīlīte (Lophophanes cristatus) 2012.10.13. Cīrulīšu dabas taka
 122. Purva zīlīte (Poecile palustris)*^ 2012.05.31. Cīrulīšu dabas taka
 123. Pelēkā zīlīte (Poecile montanus)*^ 2012.10.13. Līgatnes iela
 124. Zilzīlīte (Cyanistes caeruleus)*^ 2012.02.26. Loka iela
 125. Lielā zīlīte (Parus major)*^ 2009.11.14. Loka iela
 126. Somzīlīte (Remiz pendulinus)* 2017.04.07. Lauciņu karjera apkaime
 127. Garastīte (Aegithalos caudatus)*^ 2013.01.12. Raiskuma līcis
  1. Garastīte (A. c. caudatus)*^ 2013.01.12. Raiskuma līcis
  2. Rietumu garastīte (A. c. europaeus) 2014.02.03. Krasta iela
 128. Dzilnītis (Sitta europaea)*^ 2012.05.13. Priekuļu iela
 129. Mizložņa (Certhia familiaris)*^ 2012.11.04. Krasta iela
 130. Paceplītis (Troglodytes troglodytes)*^ 2012.04.27. Gaujaslīču vecupe
 131. Ūdensstrazds (Cinclus cinclus) 2016.11.05. Cīrulīšu vecupe
 132. Zeltgalvītis (Regulus regulus)*^ 2012.10.10. Lauciņu karjera apkaime
 133. Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla) 2019.04.02. Cīrulīšu taka
 134. Svirlītis (Phylloscopus sibilatrix)* 2013.07.20. Pārgauja
 135. Vītītis (Phylloscopus trochilus)*^ 2013.04.29. Rūpniecības iela
 136. Čuņčiņš (Phylloscopus collybita)*^ 2012.04.28. Gaujaslīči
  1. Čuņčiņš (P. c. abietinus)*^ 2012.04.28. Gaujaslīči
  2. Sibīrijas čuņčiņš (P. c. tristis / sub-tristis)* 2015.10.09. Lauciņu karjera apkaime (pēc saucienu sonogrammas)
 137. Zaļais ķauķītis (Phylloscopus trochiloides)^ 2013.05.30. Peldu iela
 138. Iedzeltenais ķauķis (Hippolais icterina)* 2013.05.22. Lauciņu karjera apkaime
 139. Ceru ķauķis (Acrocephalus schoenobaenus)* 2013.05.09. Lauciņu karjera apkaime
 140. Krūmu ķauķis (Acrocephalus dumetorum)*^ 2014.05.19. Lauciņu karjera apkaime
 141. Purva ķauķis (Acrocephalus palustris)*^ 2013.05.22. Lauciņu karjera apkaime
 142. Ezeru ķauķis (Acrocephalus scirpaceus)* 2017.05.14. Lauciņu karjera apkaime
 143. Niedru strazds (Acrocephalus arundinaceus)* 2016.05.28. Benču vecupe
 144. Upes ķauķis (Locustella fluviatilis)^ 2013.06.15. Krasta iela
 145. Seivi ķauķis (Locustella luscinioides) 2018.05.14. Benču vecupe
 146. Kārklu ķauķis (Locustella naevia)*^ 2013.05.22. Lauciņu karjera apkaime
 147. Melngalvas ķauķis (Sylvia atricapilla)* 2012.06.30. Lenču iela
 148. Dārza ķauķis (Sylvia borin)*^ 2013.05.30. Raiskuma līcis
 149. Svītrainais ķauķis (Sylvia nisoria)* 2016.06.19. Benču pļava
 150. Gaišais ķauķis (Sylvia curruca)*^ 2014.05.16. Lauciņu karjera apkaime
 151. Brūnspārnu ķauķis (Sylvia communis)*^ 2012.06.29. Birzes iela
 152. Pelēkais mušķērājs (Muscicapa striata)*^ 2013.05.30. Pārgauja
 153. Sarkanrīklīte (Erithacus rubecula)*^ 2012.04.18. Loka iela
 154. Lakstīgala (Luscinia luscinia)*^ 2013.05.30. Loka iela
 155. Zilrīklīte (Luscinia svecica)* 2013.05.09. Lauciņu karjera apkaime
 156. Mazais mušķērājs (Ficedula parva)* 2014.05.09. Cīrulīšu vecupe
 157. Melnais mušķērājs (Ficedula hypoleuca)* 2013.05.02. Sarkanās klintis
 158. Erickiņš (Phoenicurus phoenicurus)*^ 2013.09.12. Lauciņu karjera apkaime
 159. Melnais erickiņš (Phoenicurus ochruros)*^ 2012.04.28. Lauciņu karjera apkaime
 160. Lukstu čakstīte (Saxicola rubetra)* 2012.04.30. Lauciņu karjera apkaime
 161. Tumšā čakstīte (Saxicola rubicola)* 2020.04.14. Lauciņu karjera apkaime
 162. Akmeņčakstīte (Oenanthe oenanthe)*^ 2012.05.01. Rūpniecības iela
 163. Sila strazds (Turdus viscivorus)* 2012.06.29. Krasta iela
 164. Dziedātājstrazds (Turdus philomelos)*^ 2012.05.02. Peldu iela
 165. Plukšķis (Turdus iliacus)*^ 2013.04.18. Lauciņu karjera apkaime
 166. Melnais meža strazds (Turdus merula)*^ 2012.02.27. Maija iela
 167. Pelēkais strazds (Turdus pilaris)*^ 2012.05.13. Priekuļu iela
 168. Mājas strazds (Sturnus vulgaris)*^ 2012.04.17. Loka iela
 169. Peļkājīte (Prunella modularis)*^ 2014.04.06. Lauciņu karjera apkaime
 170. Dzeltenā cielava (Motacilla flava)*^ 2012.04.29. Lauciņu karjera apkaime
  1. Parastā dzeltenā cielava (M. f. flava)*^ 2012.04.29. Lauciņu karjera apkaime
  2. Ziemeļu dzeltenā cielava (M. f. thunbergi)* 2014.05.03. Lauciņu karjera apkaime
 171. Baltā cielava (Motacilla alba)*^ 2012.04.26. Upes iela
 172. Pļavu čipste (Anthus pratensis)*^ 2012.04.28. Lauciņu karjera apkaime
 173. Koku čipste (Anthus trivialis)*^ 2013.05.07. Pipariņu mežs
 174. Zīdaste (Bombycilla garrulus)*^ 2012.10.10. Loka iela
 175. Žubīte (Fringilla coelebs)*^ 2012.04.14. Pārgauja
 176. Ziemas žubīte (Fringilla montifringilla)*^ 2013.04.18. Blaumaņa bulvāris
 177. Dižknābis (Coccothraustes coccothraustes)*^ 2012.04.11. Pārgaujas iela
 178. Mazais svilpis (Carpodacus erythrinus)*^ 2014.05.19. Lauciņu karjera apkaime
 179. Svilpis (Pyrrhula pyrrhula)*^ 2012.02.27. Uzvaras bulvāris
 180. Zaļžubīte (Chloris chloris)*^ 2012.10.15. Lauciņu karjera apkaime
 181. Kaņepītis (Carduelis cannabina)*^ 2012.03.11. Loka iela
 182. Parastais ķeģis (Acanthis flammea)*^ 2012.04.07. Avotu iela
 183. Gaišais ķeģis (Acanthis hornemanni)* 2014.01.06. Loka iela
 184. Egļu krustknābis (Loxia curvirostra) 2016.07.01. Siļķu mežs
 185. Dadzītis (Carduelis carduelis)*^ 2013.01.03. Loka iela
 186. Ģirlicis (Serinus serinus) 2019.05.15. Pilsētas stadions
 187. Ķivulis (Spinus spinus)*^ 2012.03.11. Loka iela
 188. Sniedze (Plectrophenax nivalis)* 2018.04.01. Lauciņu karjera apkaime
 189. Dzeltenā stērste (Emberiza citrinella)*^ 2012.05.01. Lauciņu karjera apkaime
 190. Niedru stērste (Emberiza schoeniclus)*^ 2013.04.14. Lauciņu karjera apkaime
 191. Mājas zvirbulis (Passer domesticus)*^ 2012.02.27. Dzintara iela
 192. Lauku zvirbulis (Passer montanus)*^ 2012.09.29. Loka iela

Cēsu apkārtnē (līdz 2 km no pilsētas robežas) novērotās putnu sugas

 1. Tumšā tilbīte (Tringa erythropus) 2016.05.04. Bumburkalna lāma, Vaives pag.
 2. Trulītis (Calidris minuta) 2013.08.11. Zīparkalna lāma, Drabešu pag.
 3. Klusais ķauķis (Iduna caligata) 2014.06.21. Priekuļu pag.

 

2 domas par “Cēsu putnu saraksts

 1. Cēsīs un tās apkārtnē nav putniem nozīmīgu pulcēšanās vietu un tām neiet cauri arī lielākie putnu migrācijas ceļi, tomēr Cēsu apkārtne ar savām vecupēm, straujajām upītēm, to gravām ir piemērota vieta vairumam sugu, kuras ir liels retums citā Latvijas teritorijā, bet ir diezgan parastas Cēsu apkārtnē. Šīs sugas pie mums brauc meklēt pat viesi no ārvalstīm, tie ir: apodziņš(arī pārējās pūču sugas), pelēkā cielava, trīspirkstu dzenis (arī pārējās dzeņu sugas), ūdensstrazds, zivju dzenītis, zaļais ķauķītis. Mūsu grupas biedrs ir pierādījis, ka Cēsu pilsētas teritorijā vien ir iespējams novērot teju pusi Latvijā sastopamo putnu sugu, iespējams tas ir viens no labākajiem rādītājiem starp visām pilsētām Latvijā, par to mums iztrūkst dati, bet Valmierai mēs iekabinām :)! Šobrīd, spriežot pēc mūsu mājas lapā publicētā saraksta, ir secināms, ka Cēsu pilsētas teritorijā vislabākās vērošanas vietas ir Lauciņu karjera apkaime un Gaujas vecupes (piemēram, Cīrulīšu dabas taka)

  Patīk

  1. Valmierai iekabināt ar lielāku dabas daudzveidību – īpaši plašāko ūdens klaju Cēsu karjera bij. dolomīta karjera veidolā. Bet tas ir labi, ja pastāv tāda pozitīva sāncensība. Protams, Rīgas un Liepājas sugu listes ir apjomīgākas, jo klāt nāk arī vēl jūra. Tur ir pāri pa 200 sugām. Bet šis ir ļoti solīds rādītājs un pastāv potenciāls jau vērot vēl. Lai izdodas!

   Patīk

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s