Putni pie barotavām 2016. konkursa rezultāti

 Liels paldies visiem šīs sezonas dalībniekiem par to, ka piedalījāties! Izsludinot šādu konkursu mēs cenšamies apzināt Cēsu bijušā rajonā robežās mītošos putnu vērotājus – neatkarīgi no gadu skaita vai zināšanām par putniem. Centīsimies Jūs regulāri informēt par Cēsu putnu grupas aktivitātēm un arī Latvijas Ornitoloģijas biedrības rīkotajiem pasākumiem ar domu rosināt Jūsu interesi, varbūt kādreiz sastapt šajos pasākumos.
Ir apkopoti četri iesūtītie putnu sugu saraksti. Ar prieku paziņojam, ka  ar nelielu pārsvaru (2 sugām) pār otrās vietas ieguvēju konkursā ir uzvarējusi Dace Rukšāne ar 18 sugām!
Dace saņems balvu –  nesen izdoto Jura Lipsberga grāmatu “Klaidonīga putnu pētnieka piedzīvojumi”.
Veicināšanas balvu – plakātu “Putni barotavās ziemā” saņems PII “Stārķēns” grupiņa.
Apkopotos rezultātus var aplūkot šeit: 2016. gada konkursa “Putni pie barotavām” rezultāti
Aicinām Jūs piedalīties vēl –  ikgadējā Cekulzīlītes kausa izcīņā ,kas tiek rīķots ar mērķi noskaidrot aktīvāko putnu vērotāju bijušajā Cēsu rajonā veidojot individuālu putnu sugu sarakstu viena gada ietvaros. Balva- ceļojošais cekulzīlītes kauss pašlaik atrodas pie 2015. gada uzvarētāja Sanda Laimes, kurš 2015. gadā novēroja 164 sugas. Informācijai: Cekulzīlītes kauss
Fotogrāfiju autore: Konkursa dalībniece Silvija Cinata (PII “Stārķēns”, Vecskujene)

Putnu dienas 09.-10.04.2016

Sestdien, 09. 04. Līgatnes dabas parkā notiks putnu vērošanas/klausīšanās ekskursija no plkst. 9:00 līdz 12:00. Tikšanās pie Līgatnes dabas taku galvenās ieejas (stāvlaukumā pie kases, ekskursija būs bezmaksas). Nepieciešami slēgti apavi iešanai dabā. Ekskursijas vadītājs Mārtiņš Platacis.  Būs arī putnu būrīšu gatavošanas darbnīca  no plkst. 12:00  pie Līgatnes dabas taku galvenās ieejas ( vadītāja Anda Andrušaite). Laipni aicināti!

Vakarā pēc 18:00 ballīte “Udensstrazdos”Cēsu putnu grupas biedriem: Sanda stāsts-prezentācija par Taizemi un Taizemes putniem.

Svētdien, 10.04. ekskursija Cēsu putnu grupas biedriem zosu meklējumos.

 

Tālrunis informācijai: 26857059 Agnese

Pūču klausīšanās ekskursija- 12.03.2016.(vēlu vakarā)

Pūču ekskursijas laikā varētu doties uz Daibes atkritumu poligona pusi, kur pagājušogad dzirdējām ūpi kā arī citām potenciālo pūču klausīšanās vietām. Ekskursija būs bezmaksas, nepieciešams savs personīgais transports, iespējama arī vietas atrašana pie kāda cita ekskursanta mašīnā, ja būs brīvas vietas. Par satikšanās vietu (visdrīzāk Stalbē)  un laiku vēl atgādināsim, kad tuvosies norādītais datums. Lūdzam iepriekš informēt par savu dalību.

Cēsu putnu saraksts

Novēroto sugu skaits līdz 09.07.2015.:

Cēsu pilsētas teritorijā – 152

Lauciņu karjera apkaimē – 131

No balkona Loka ielā – 86

„Putni ir vienmēr un visur”. Šī Kaspara Funta devīze 2012. gada sākumā, kad sāku aizrauties arputnu iepazīšanu un vērošanu, šķita esam ļoti trāpīga. Tomēr ar laiku nācās apjaust, ka ne jau visasputnu sugas visur un vienmēr ir sastopamas. Ar laiku radās vēlme noskaidrot – cik tad īsti putnusugu būtu iespējams ieraudzīt vai sadzirdēt, neizejot no Cēsu pilsētas administratīvajām robežām.Trīsarpus gadu laikā (26.02.2012. – 09.07.2015.) no Latvijā līdz šim konstatētās 361 putnu sugas, Cēsīs esmu novērojis 152. Tas ir daudz vai maz – spriediet paši. Jāņem vērā, ka Latvijas putnu sugu sarakstā netrūkst tādu sugu, kas mūsu valstī novērotas tikai vienu reizi vai arī šeit novērotas tikai pirms 1950. gada. Tāpat diezgan bezcerīgi Cēsīs būtu novērot Latvijas sarakstā esošās jūras putnu sugas, jo jūru nevaram saskatīt pat no Jāņa baznīcas torņa… Bet nu dažādi brīnumi mēdz notikt, jātur tik acis vaļā!

Pārskatāmības labad Cēsīs novēroto putnu saraksts sakārtots sistemātiskā secībā (pēc Clements Checklist of the Birds of the World, 6th Edition). Sarakstā norādīts pirmā novērojuma datums un vieta. 2015. gadā sarakstam piepulcētās sugas iekrāsotas sarkanā krāsā. Putnu pasugas norādītas tikai gadījumos, ja konkrētajai sugai tās novērotas vairākas. 98% no Cēsīs novērotajām putnu sugām ir vai nu nofotografētas, vai ieskaņotas.

Paralēli Cēsu putnu sarakstam veidoju arī pārplūdušajā Lauciņu dolomīta karjerā un tā tuvākajā apkārtnē novēroto putnu sugu sarakstu. Šo vietu pirmo reizi apmeklēju 2012. gada 28. aprīlī. Redzot, ka šī ir viena no labākajām putnošanas vietām Cēsīs, pēc kāda gada radās vēlme noskaidrot, cik putnu sugas izdosies novērot šajā 0,5 km2 lielajā (vai mazajā) teritorijā. Lai gan ligzdošanas sezonā un ziemā diezgan garlaicīga, migrācijas periodā gan pavasarī, gan rudenī šī vieta ir sagādājusi dažu labu pārsteigumu. Sugas, kas novērotas Lauciņu dolomīta karjerā un tā tuvākajā apkaimē, atzīmētas ar simbolu *.

Intereses pēc veidoju arī tā saucamo „balkona sarakstu”, kurā tiek iekļautas tās putnu sugas, kuras esmu redzējis vai dzirdējis no dzīvokļa Loka ielā – vai nu skatoties pa logu, vai atrodoties uz kāda no balkoniem. Šīs putnu sugas sarakstā apzīmētas ar simbolu ^.

Saraksta beigās pievienots papildinājums ar tām putnu sugām, kas novērotas Cēsu pilsētas tuvākajā apkaimē (bet ne tālāk kā 2 km no pilsētas robežas), bet pilsētas teritorijā līdz šim nav trāpījušās. Vienvārdsakot – pārliecībai, ka ir vēl uz ko tiekties. Arī citi putnu pazinēji Cēsīs ir novērojuši, piemēram, ziemeļu svilpjus un vakarlēpi, kuru manā sarakstā vēl nav.

Cik tad putnu sugu Cēsīs ir iespējams novērot? – Nav ne jausmas. Tomēr, mēģinot uz šo jautājumu atbildēt, esmu sapratis, ka liela daļa to putnu, kurus kādreiz esmu braucis meklēt citviet, atrodama tepat, Cēsīs.

Autors: SL

Cēsīs novēroto putnu sugu saraksts

1. Taigas sējas zoss (Anser fabalis)* 2014.04.09. Lauciņu karjers

2. Tundras sējas zoss (Anser serrirostris)*^ 2013.10.10. Lauciņu karjers

3. Baltpieres zoss (Anser albifrons)*^ 2013.04.14. Lauciņu karjers

4. Paugurknābja gulbis (Cygnus olor)*^ 2012.05.06. Lauciņu karjers

5. Mazais gulbis (Cygnus columbianus)* 2015.03.31. Lauciņu karjers (pārlido)

6. Ziemeļu gulbis (Cygnus cygnus)*^ 2013.10.11. Loka iela

7. Pelēkā pīle (Anas strepera)* 2015.03.29. Lauciņu karjers

8. Baltvēderis (Anas penelope)* 2012.04.28. Lauciņu karjers

9. Meža pīle (Anas platyrhynchos)*^ 2012.02.27. Avotu ieleja

10. Platknābis (Anas clypeata)* 2012.05.01. Lauciņu karjers

11. Krīklis (Anas crecca)*^ 2012.04.27. Pipariņu vecupe

12. Brūnkaklis (Aythya ferina)* 2013.09.16. Lauciņu karjers

13. Cekulpīle (Aythya fuligula)* 2012.12.23. Gauja pie Mūrlejas

14. Ķerra (Aythya marila)* 2013.09.16. Lauciņu karjers

15. Gaigala (Bucephala clangula)*^ 2012.04.07. Gauja pie Raiskumkroga

16. Mazā gaura (Mergellus albellus)* 2013.10.19. Lauciņu karjers

17. Lielā gaura (Mergus merganser)*^ 2012.04.11. Gauja pie Raiskumkroga

18. Laukirbe (Perdix perdix)* 2012.05.01. Lauciņu karjera apkaime

19. Mežirbe (Bonasa bonasia) 2013.03.25. Cīrulīšu dabas taka

20. Melnkakla gārgale (Gavia arctica)* 2013.10.16. Lauciņu karjers (pārlido)

21. Pelēkvaigu dūkuris (Podiceps grisegena)* 2015.05.01. Lauciņu karjers

22. Cekuldūkuris (Podiceps cristatus)* 2012.05.13. Lauciņu karjers

23. Baltais stārķis (Ciconia ciconia)*^ 2012.04.25. Birzes iela

24. Jūras krauklis (Phalacrocorax carbo)*^ 2013.04.15. Loka iela (pārlido)

25. Zivju gārnis (Ardea cinerea)*^ 2012.05.02. Gauja pie Raiskumkroga

26. Baltais gārnis (Ardea alba)* 2015.04.12. Lauciņu karjers (pārlido)

27. Zivjērglis (Pandion haliaetus)* 2013.10.19. Cīrulīšu dabas taka

28. Ķīķis (Pernis apivorus)^ 2013.05.30. Pārgauja

29. Mazais ērglis (Clanga pomarina)*^ 2013.04.15. Loka iela

30. Klinšu ērglis (Aquila chrysaetos)* 2014.10.17. Lauciņu karjera apkaime

31. Niedru lija (Circus aeruginosus)* 2012.05.31. Mūrlejas iela

32. Lauku lija (Circus cyaneus)*^ 2013.10.17. Lauciņu karjera apkaime

33. Zvirbuļvanags (Accipiter nisus)*^ 2013.04.14. Lauciņu karjera apkaime

34. Vistu vanags (Accipiter nisus)*^ 2012.12.23. Festivāla iela

35. Jūras ērglis (Haliaeetus albicilla)*^ 2013.02.28. Mūrlejas iela

36. Bikšainais klijāns (Buteo lagopus)* 2014.10.16. Lauciņu karjera apkaime

37. Peļu klijāns (Buteo buteo)*^ 2012.10.18. Pārgauja

38. Grieze (Crex crex)*^ 2013.06.15. Lenču iela

39. Dumbrcālis (Rallus aquaticus) 2015.07.02. Pārgaujas vecupes

40. Ormanītis (Porzana porzana) 2015.06.17. Pārgaujas vecupes

41. Ūdensvistiņa (Gallinula chloropus)* 2013.08.13. Lauciņu karjers

42. Dzērve (Grus grus)*^ 2013.04.12. Kronvalda iela (pārlido)

43. Dzeltenais tārtiņš (Pluvialis apricaria)* 2013.10.17. Lauciņu karjera apkaime

44. Ķīvīte (Vanellus vanellus)*^ 2012.05.01. Lauciņu karjera apkaime

45. Upes tārtiņš (Charadrius dubius)*^ 2014.04.20. Lauciņu karjera apkaime

46. Upes tilbīte (Actitis hypoleucos)*^ 2012.04.26. Gauja pie Upes ielas

47. Meža tilbīte (Tringa ochropus)* 2013.05.30. Pārgaujas vecupes

48. Mērkaziņa (Gallinago gallinago)* 2013.10.17. Lauciņu karjers

49. Sloka (Scolopax rusticola)* 2013.04.14. Poruka iela (pārlido)

50. Lielais ķīris (Chroicocephalus ridibundus)*^ 2013.04.12. Lauciņu karjera apkaime

51. Kajaks (Larus canus)*^ 2012.04.28. Lauciņu karjers

52. Sudrabkaija (Larus argentatus)*^ 2012.10.12. Tirgoņu iela

53. Reņģu kaija (Larus fuscus)*^ 2013.04.12. Lauciņu karjera apkaime (pārlido)

54. Upes zīriņš (Sterna hirundo)* 2014.05.16. Lauciņu karjers

55. Mājas balodis (Columba livia)*^ 2012.02.27. Poruka iela

56. Lauku balodis (Columba palumbus)*^ 2012.04.28. Priekuļu iela

57. Parastā ūbele (Streptopelia turtur) 2010.05. Festivāla iela

58. Dzeguze (Cuculus canorus)*^ 2014.04.27. Siļķu mežs

59. Apodziņš (Glaucidium passerinum) 2015.07.08. Benču attekas

60. Meža pūce (Strix aluco) 2013.06.15. Pārgauja

61. Urālpūce (Strix uralensis) 2014.11.20. Cīrulīšu vecupe

62. Ausainā pūce (Asio otus)* 2014.09.08. Lauciņu karjera apkaime

63. Svīre (Apus apus)*^ 2013.05.22. Loka iela

64. Zivju dzenītis (Alcedo atthis) 2009.01.23. Cīrulīšu vecupe

65. Pupuķis (Upupa epops)^ 2014.04.18. Loka ielas dārziņi

66. Tītiņš (Jynx torquilla)*^ 2013.04.17. Lauciņu karjera apkaime

67. Mazais dzenis (Dendrocopos minor) 2012.11.10. Raiskuma līcis

68. Vidējais dzenis (Dendrocopos medius)* 2012.11.24. Pils parks

69. Baltmugurdzenis (Dendrocopos leucotos)* 2012.11.06. Lauciņu karjera apkaime

70. Dižraibais dzenis (Dendrocopos major)*^ 2012.04.11. Pārgaujas iela

71. Trīspirkstu dzenis (Picoides tridactylus) 2012.11.24. Siļķu mežs

72. Melnā dzilna (Dryocopus martius)* 2013.01.12. Raiskuma līcis

73. Pelēkā dzilna (Picus canus)*^ 2013.04.09. Krasta iela

74. Lauku piekūns (Falco tinnunculus)* 2013.04.15. Lauciņu karjera apkaime

75. Bezdelīgu piekūns (Falco subbuteo)*^ 2014.05.17. Loka iela

76. Brūnā čakste (Lanius collurio)* 2012.06.29. Dzirnavu iela

77. Lielā čakste (Lanius excubitor)* 2013.10.05. Lauciņu karjera apkaime

78. Vālodze (Oriolus oriolus)^ 2013.05.30. Pārgauja

79. Sīlis (Garrulus glandarius)*^ 2009.11.14. Loka iela

80. Žagata (Pica pica)*^ 2012.02.26. Loka iela

81. Riekstrozis (Nucifraga caryocatactes) 2012.11.10. Siļķu mežs

82. Kovārnis (Corvus monedula)*^ 2012.03.12. Loka iela

83. Krauķis (Corvus frugilegus)*^ 2012.11.09. Kronvalda iela

84. Pelēkā vārna (Corvus cornix)*^ 2012.02.27. Poruka iela

85. Krauklis (Corvus corax)*^ 2012.10.09. Lauciņu karjera apkaime

86. Lauku cīrulis (Alauda arvensis)*^ 2013.04.14. Birzes iela

87. Sila cīrulis (Lullula arborea)* 2014.09.16. Lauciņu karjera apkaime

88. Krastu čurkste (Riparia riparia)* 2014.06.18. Lauciņu karjera apkaime

89. Bezdelīga (Hirundo rustica)*^ 2013.05.07. Upes iela

90. Mājas čurkste (Delichon urbicum)*^ 2013.04.17. Rūpniecības iela

91. Purva zīlīte (Poecile palustris)*^ 2012.05.31. Cīrulīšu dabas taka

92. Pelēkā zīlīte (Poecile montanus)*^ 2012.10.13. Līgatnes iela

93. Meža zīlīte (Periparus ater) 2013.12.16. Cīrulīšu dabas taka

94. Cekulzīlīte (Lophophanes cristatus) 2012.10.13. Cīrulīšu dabas taka

95. Lielā zīlīte (Parus major)*^ 2009.11.14. Loka iela

96. Zilzīlīte (Cyanistes caeruleus)*^ 2012.02.26. Loka iela

97. Garastīte (Aegithalos caudatus)*^ 2013.01.12. Raiskuma līcis

a. Garastīte (A. c. caudatus)*^ 2013.01.12. Raiskuma līcis

b. Rietumu garastīte (A. c. europaeus) 2014.02.03. Krasta iela

98. Dzilnītis (Sitta europaea)*^ 2012.05.13. Priekuļu iela

99. Mizložņa (Certhia familiaris)* 2012.11.04. Krasta iela

100. Paceplītis (Troglodytes troglodytes)* 2012.04.27. Gaujaslīču vecupe

101. Zeltgalvītis (Regulus regulus)*^ 2012.10.10. Lauciņu karjera apkaime

102. Vītītis (Phylloscopus trochilus)*^ 2013.04.29. Rūpniecības iela

103. Čuņčiņš (Phylloscopus collybita)*^ 2012.04.28. Gaujaslīči

104. Svirlītis (Phylloscopus sibilatrix)* 2013.07.20. Pārgauja

105. Zaļais ķauķītis (Phylloscopus trochiloides) 2013.05.30. Peldu iela

106. Iedzeltenais ķauķis (Hippolais icterina)* 2013.05.22. Lauciņu karjera apkaime

107. Ceru ķauķis (Acrocephalus schoenobaenus)* 2013.05.09. Lauciņu karjera apkaime

108. Krūmu ķauķis (Acrocephalus dumetorum)*^ 2014.05.19. Lauciņu karjera apkaime

109. Purva ķauķis (Acrocephalus palustris)*^ 2013.05.22. Lauciņu karjera apkaime

110. Upes ķauķis (Locustella fluviatilis)^ 2013.06.15. Krasta iela

111. Kārklu ķauķis (Locustella naevia)* 2013.05.22. Lauciņu karjera apkaime

112. Melngalvas ķauķis (Sylvia atricapilla)* 2012.06.30. Lenču iela

113. Dārza ķauķis (Sylvia borin)*^ 2013.05.30. Raiskuma līcis

114. Gaišais ķauķis (Sylvia curruca)*^ 2014.05.16. Lauciņu karjera apkaime

115. Brūnspārnu ķauķis (Sylvia communis)*^ 2012.06.29. Birzes iela

116. Pelēkais mušķērājs (Muscicapa striata)* 2013.05.30. Pārgauja

117. Sarkanrīklīte (Erithacus rubecula)*^ 2012.04.18. Loka iela

118. Lakstīgala (Luscinia luscinia)*^ 2013.05.30. Loka iela

119. Zilrīklīte (Luscinia svecica)* 2013.05.09. Lauciņu karjera apkaime

120. Melnais mušķērājs (Ficedula hypoleuca)* 2013.05.02. Sarkanās klintis

121. Mazais mušķērājs (Ficedula parva)* 2014.05.09. Cīrulīšu vecupe

122. Erickiņš (Phoenicurus phoenicurus)*^ 2013.09.12. Lauciņu karjera apkaime

123. Melnais erickiņš (Phoenicurus ochruros)*^ 2012.04.28. Lauciņu karjera apkaime

124. Lukstu čakstīte (Saxicola rubetra)* 2012.04.30. Lauciņu karjera apkaime

125. Akmeņčakstīte (Oenanthe oenanthe)*^ 2012.05.01. Rūpniecības iela

126. Melnais meža strazds (Turdus merula)*^ 2012.02.27. Maija iela

127. Pelēkais strazds (Turdus pilaris)*^ 2012.05.13. Priekuļu iela

128. Plukšķis (Turdus iliacus)* 2013.04.18. Lauciņu karjera apkaime

129. Dziedātājstrazds (Turdus philomelos)* 2012.05.02. Peldu iela

130. Sila strazds (Turdus viscivorus)* 2012.06.29. Krasta iela

131. Mājas strazds (Sturnus vulgaris)*^ 2012.04.17. Loka iela

132. Peļkājīte (Prunella modularis)*^ 2014.04.06. Lauciņu karjera apkaime

133. Dzeltenā cielava (Motacilla flava)*^ 2012.04.29. Lauciņu karjera apkaime

a. Parastā dzeltenā cielava (M. f. flava)*^ 2012.04.29. Lauciņu karjera apkaime

b. Ziemeļu dzeltenā cielava (M. f. thunbergi)* 2014.05.03. Lauciņu karjera apkaime

134. Baltā cielava (Motacilla alba)*^ 2012.04.26. Upes iela

135. Pļavu čipste (Anthus pratensis)* 2012.04.28. Lauciņu karjera apkaime

136. Koku čipste (Anthus trivialis)* 2013.05.07. Pipariņu mežs

137. Zīdaste (Bombycilla garrulus)*^ 2012.10.10. Loka iela

138. Dzeltenā stērste (Emberiza citrinella)*^ 2012.05.01. Lauciņu karjera apkaime

139. Niedru stērste (Emberiza schoeniclus)*^ 2013.04.14. Lauciņu karjera apkaime

140. Žubīte (Fringilla coelebs)*^ 2012.04.14. Pārgauja

141. Ziemas žubīte (Fringilla montifringilla) 2013.04.18. Blaumaņa bulvāris

142. Svilpis (Pyrrhula pyrrhula)*^ 2012.02.27. Uzvaras bulvāris

143. Mazais svilpis (Carpodacus erythrinus)*^ 2014.05.19. Lauciņu karjera apkaime

144. Zaļžubīte (Chloris chloris)*^ 2012.10.15. Lauciņu karjera apkaime

145. Parastais ķeģis (Acanthis flammea)*^ 2012.04.07. Avotu iela

146. Gaišais ķeģis (Acanthis hornemanni)* 2014.01.06. Loka iela

147. Ķivulis (Spinus spinus)^ 2012.03.11. Loka iela

148. Dadzītis (Carduelis carduelis)*^ 2013.01.03. Loka iela

149. Kaņepītis (Carduelis cannabina)*^ 2012.03.11. Loka iela

150. Dižknābis (Coccothraustes coccothraustes)*^ 2012.04.11. Pārgaujas iela

151. Mājas zvirbulis (Passer domesticus)^ 2012.02.27. Dzintara iela

152. Lauku zvirbulis (Passer montanus)*^ 2012.09.29. Loka iela

Cēsu tuvākajā apkaimē novērotās putnu sugas

1. Baltvaigu zoss (Branta leucopsis) 2013.07.23. Zīparkalna lāma, Drabešu pag.

2. Melnais stārķis (Ciconia nigra) 2013.04.16. Bušugrava, Priekuļu pag.

3. Lielā tilbīte (Tringa nebularia) 2013.07.15. Zīparkalna lāma, Drabešu pag.

4. Purva tilbīte (Tringa glareola) 2013.07.15. Zīparkalna lāma, Drabešu pag.

5. Kuitala (Numenius arquata) 2013.04.16. Priekuļu lauki, Priekuļu pag.

6. Trulītis (Calidris minuta) 2013.08.11. Zīparkalna lāma, Drabešu pag.

7. Gugatnis (Philomachus pugnax) 2013.07.18. Zīparkalna lāma, Drabešu pag.

8. Klusais ķauķis (Iduna caligata) 2014.06.21. Priekuļu pag.

Cēsīs novēroto putnu sugu saraksts docx.

Cēsu tuvākajā apkaimē novērotās putnu sugas docx.

Putnu dienas 2015

Cēsu putnu grupa aicina apmeklēt LOB Putnu dienu pasākumus sestdien, 18. aprīlī:

  • Putnu vērošanas/klausīšanās ekskursija notiks no plkst. 9.00 līdz 11.00. Tikšanās Līgatnes pagastā pie Līgatnes dabas taku apmeklētāju centra (kases) – dalībniekiem ieeja parkā būšot bez maksas.
  • Putnu būru gatavošana no plkst. 11:00 pie Līgatnes dabas taku apmeklētāju centra. Līdzi ņemt āmuru. Būrīšu gatavošana notiks, kamēr pietiks materiāli vai arī līdz plkst 15.00. Darbnīcas vadītāja Anda Andrušaite. Pieteikšanās 26433668
  • Putnu vērošana Cēsīs (pastaiga). Pavasara putnu vērošana Cēsīs kopā ar putnu pazinējiem. Tikšanās plkst. 14:00 pie DUS “Neste” (kafejnīca “Birzmaļi”) Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 49.

Sīkāka informācija par ekskursijām: agnesei.gailei@gmail.com; 26857059

Citi Putnu dienu pasākumi Latvijā 18. un 19. aprīlī

Kā Cēsu putnu grupa meklēja ūdensstrazdu

Sestdienas rītā (28. martā) Līgatnes centrā pulcējās bariņš lielu un mazu pārgājiena dalībnieku, kopskaitā precīzi 13, lai ietu meklēt ūdensstrazdu. Debesis bija apmākušās un ik pa laikam uzrasināja sīks lietutiņš, bet konfekšu ēšana un pavasarīgais gaiss uzmundrināja gan tos mazākos, gan pieredzējušākos. Pirmie putni mūsu sarakstam bija 77 meža pīles pilsētas centra dīķī, ko arī ieziņojām portālā dabasdati.lv ar jaunās aplikācijas starpniecību.

udensSTR_blog1

Ejot cauri Līgatnes pilsētai mēs vērojām putnus, bet no pagalmiem vēroja mūs – šķiet, ka mēs bijām sestdienas interesantākais notikums līgatniešiem. Cits vienkārši ieinteresēti nolūkojās, cits pievienojās uz mirkli gājienam uz velosipēda (kas pa ledainajiem ceļiem bija tuvu ekstrēmai nodarbei). Sākumā mūs priecēja vārnveidīgie – sīļi un pelēkās vārnas, kā arī zīlītes – zilzīlītes un lielās zīlītes. Vienlaicīgi bļaustījās gan dižraibais, gan vidējais dzenis, bet kad nonācām līdz zvirbuļu atpazīšanai, tad mūsu virsvadonis Mārtiņš vilka ārā putnu noteicēju lai skaidrotu kā atšķirt mājas zvirbuli no lauku zvirbuļa.

udensSTR_blog2

Izejot cauri pilsētiņai nonācām pie Līgatnes upes ietekas Gaujā, kur tuvējā līkumā ielaidās lielo gauru bariņš – trīs tēviņi un divas mātītes. Paldies par gardo šokolādi, kas bija tieši laikā lai uzmundrinātu visus pārgājiena dalībniekus. Turpinājām ceļu nu jau brienot gar Līgatnes upi. Nekad nebija sanācis iet gar šo skaisto un klinšaino upes posmu. Tiešām brīnišķīgi skati…

udensSTR_blog3

Un nebijām nemaz tālu nogājuši, kad Mārtiņa uztrennētā acs ieraudzīja to dēļ kā mēs šurp bijām nākuši – ūdensstrazdu – nelielu melnbaltu putnu, kas sēdēja uz upē nokrituša koka un ik pa laikam ienira ledainajā ūdenī. Ja godīgi, tad katru ziemu, kopš vēroju putnus, ir sanācis kādu ūdensstrazdu ieraudzīt un šoreiz biju skeptiska – jo upes gultne šķita par smilšainu, nebija iepriekš ziņots, ka te tas uzturētos un arī marta mēnesis, kad vairums no tiem aizlido uz ziemeļiem, bija vienas dienas attālumā. Kāpēc tad ūdensstrazds ir tik īpašs? To vairums tikai ziemās uzturās Latvijā, bet pārējā laikā dzīvo Skandināvijā, un te ir viņu “siltās zemes”. Sīkāku info meklē: http://www.putni.lv/index_udensstrazds.htm un http://slitere.lv/2011/02/lidojosa-zemudene-udensstrazds/. Atraktīvo niršanu ledainajā ūdenī varat noskatīties: www.youtube.com/watch?v=pXyiDgedQ6c.

udensSTR_blog4

Līdzi nesām divus garus kokus un vairākkārt izskanēja jautājums kāpēc tos vajag. Tad redz, Mārtiņam līdzi bija putnu ķeramais tīkls, lai putnu noķertu un apgredzenotu, savukārt šie koki bija nepieciešami tīkla nostiprināšanai virs upes. Ūdensstrazds gan nebija noskaņots tikt pie gredzena un veikli aizlidoja pretējā virzienā.

udensSTR_blog5

Putnu varējām no kraujas novērot vēl vairākas reizes – kā tas plunčājās uz sērītes, kā barojās. Gājiens gar augsto krauju bija tiešām skaists un mazliet nervus kutinošs (vismaz bērnu mammām), jo taka gar to bija noledojusi. Tiešām žēl, ka tikai mazliet uz augšu pa upi – posmā gar Līgatnes papīrfabrikas teritoriju – upe ir piegāzta ar visvisādiem atkritumiem, pat riteņus ieskaitot.

udensSTR_blog6

Tad sekoja industriāls apskates objekts – Līgatnes papīrfabrikas teritorija, kam pa maliņu organizēti izgājām cauri. Puikām noteikti šis posms varen patika. Putnu ziņā nekā diži jauna – kāda pelēkā vārna uz garā skursteņa un kāds sīļa ķērciens nopakaļ. Jau atceļā pie automašīnām, kad bijām palikuši vairs tikai daļa no gājējiem, mūs priecēja pelēkā dzilna, kas pielidoja pavisam klāt lai apskatītos kas tā par svilpošanu – Mārtiņš atdarināja pelēkās dzilnas balsi.

Pasākuma noslēguma sarunas un garšīgās putras ēšana jau notika telpās Līgatnes dienas interešu centrā. Paldies par siltajām telpās un super gardo pīlādžu ievārījumu. Kopskaitā novērojām 14 putnu sugas un galvenais izpildījām pārgājiena uzdevumu – konstatējām ziemojošu ūdensstrazdu Līgatnes upē. Diemžēl daudz parastākais zivju dzenītis nekur nebija manāms. Nekas, tam vēl būs laiks, tikai jāpagaida pavasaris.

Paldies visiem dalībniekiem par forši kopā pavadīto dienu un gardajiem našķiem!

Ilze

Ekskursija gar kādu strauju upīti 28.02.2015

Ekskursija notiks pa Līgatnes upi, no tās ietekas Gaujā līdz Anfabrikas slūžām.

Sākums: Tiekamies 28. februārī, sestdien, 10:00 Pie Līgatnes tūrisma informācijas centra (pie dīķa), iespējams daudziem būs problemātiski nokļūt lejā no Augšlīgatnes, jo autobusu kustība joprojām nav saskaņota ar vilcieniem un arī ap 10:00 nekas neiet, bet nevajag tāpēc padoties, laicīgi sazinieties ar grupas vadītāju un mēs ar Jums rēķināsimies un visu atrisināsim.

Pasākuma programma: gājiens no  Līgatnes uz Gaujmalu gar ēkām, kas ir mūsu Latvijas kurltūrvēsturiskais mantojums, klausāmies zīlītes un dzeņus ~4km. Tad ejam Līgatnes upi no grīvas līdz slūžām arī ~4km, tātad kopā ~8km, ķeram zivju dzenīšus un ūdensstrazdus, reģistrējam, ar jaunās dabasdati.lv aplikācijas starpniecību, visus dzīvos organismus ko atpazīstam. Beigās visi ēdam putru un domājam kā tikt mājās. ~13:00-14:00

Upe pārsvarā dziļums ir zem ceļgala, krasti ir bieži klinšaini, tāpēc jāšķērso upe vai jākāpj pa krastu. Gar upi iet Brīvības iela, par kuru satiksme nenotiek, jo tā nav atbrīvota no papīrfabrikas puses, par šo ielu var iet tie, kas negrib līkumot pa upi, bet tad jau pazūd visa sāls, jo no ceļa upi neredz. Ar Līgatnes papīrfabriku nekas nav saskaņots un es arī nezinu vai vajag, bet aizlieguma zīmes upes malā arī neesmu redzējis, gan jau apsargs parādīsies, tad arī domāsim. Ja kāds vēlas paskatīties sadrumstalotu maršrutu, tad es tur esmu izskrējies 7. septembrī, skatīt 1.,2., un 4. ierakstu https://www.endomondo.com/workouts/404104558 . Uzņēmu tur arī dažus atēlus:

IMG_20140907_082456 IMG_20140907_085426 IMG_20140907_090217

Savulaik papīrfabrika upē laida baltu žļūrgu, un par Ūdensstrazdiem tur negāja runa, tagad upe ir attīrījusies un ļoti skaista, kāmēr papīrfabrika nestrādā, ir jāizmanto brīdis apskatīt skaisto Līgatnes upes lejteci.

Iespējams piedalīsies LOB jauniešu skola, vismaz Oskaram Keišam ir izteikts ielūgums, bet tā kā viņš pats netiek un satiksme organizācija pieviļ, tad tomēr ir vajadzīgs kāds pieskatītājs, kas noorganizētu tikšanu ar autobusu palīdzību

Ģērbties laika apstākļiem atbilstoši, mašīnā jāatstāj pārvelkamās drēbes, vēlami gumijas zābaki, maizītes, tēja.

Piesakies: agnesei.gailei@gmail.com vai +37126857059

Tiekamies

Mārtiņš Platacis